ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატსიტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
სიახლეების არქივი
 
10 დეკემბერი 2018
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
06 დეკემბერი 2018
  აკვაკულტურის მეურნეობების საპილოტე გამოკვლევა 2017 წელი
05 დეკემბერი 2018
  საქსტატი სტატისტიკის განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას შეიმუშავებს
04 დეკემბერი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის III კვარტალი
03 დეკემბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ნოემბერი
30 ნოემბერი 2018
  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში 2017 წელი
30 ნოემბერი 2018
  საწარმოების ინოვაციური აქტივობა 2017
30 ნოემბერი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ოქტომბერი
29 ნოემბერი 2018
  შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან
26 ნოემბერი 2018
  საქსტატი ევროპელი მისიის წევრებს მასპინძლობს
20 ნოემბერი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი
19 ნოემბერი 2018
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის III კვარტალი)
19 ნოემბერი 2018
  დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის III კვარტალი)
19 ნოემბერი 2018
  სოფლის მეურნეობა (2018 წლის III კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
19 ნოემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ოქტომბერი
15 ნოემბერი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი წარმოების მეთოდით (2017 წელი, დაზუსტებული)
14 ნოემბერი 2018
  უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის III კვარტალი)
13 ნოემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)
02 ნოემბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ოქტომბერი
31 ოქტომბერი 2018
  საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2017 წელი)
30 ოქტომბერი 2018
  ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2018 წლის იანვარი-სექტემბერი)
30 ოქტომბერი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის სექტემბერი
22 ოქტომბერი 2018
  სემინარი სტატისტიკურ მონაცემთა შეჯერების შესახებ სხვადასხვა წყაროებისა და მეთოდების გამოყენებით
19 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-სექტემბერი
19 ოქტომბერი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი
17 ოქტომბერი 2018
  საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში საერთაშორისო შედარებების პროგრამის (ICP 2017) ფარგლებში
17 ოქტომბერი 2018
  საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს წევრად აირჩიეს
15 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)
15 ოქტომბერი 2018
  დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018
15 ოქტომბერი 2018
  არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
15 ოქტომბერი 2018
  საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
12 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
10 ოქტომბერი 2018
  საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტის ვიზიტი
08 ოქტომბერი 2018
  ხელფასების სტატისტიკა (2017 წელი)
03 ოქტომბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი
01 ოქტომბერი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2017 წელი
01 ოქტომბერი 2018
  არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2017 წელი
28 სექტემბერი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აგვისტო
24 სექტემბერი 2018
  მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IIკვარტალი)
24 სექტემბერი 2018
  საქართველოს სტატისტიკურ სისტემას საერთაშორისო ექსპერტები შეაფასებენ
21 სექტემბერი 2018
  მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრა
20 სექტემბერი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო
19 სექტემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო
18 სექტემბერი 2018
  საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონაცემები გამოაქვეყნა
18 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
17 სექტემბერი 2018
  საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) იწყება
14 სექტემბერი 2018
  ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება) (2018 წლის I-VI თვის)
13 სექტემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)
13 სექტემბერი 2018
  შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
10 სექტემბერი 2018
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
03 სექტემბერი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის II კვარტალი
03 სექტემბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო
31 აგვისტო 2018
  ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ, 2017 წელი
30 აგვისტო 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივლისი
23 აგვისტო 2018
  შეხვედრა სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლებთან
22 აგვისტო 2018
  საქსტატმა ახალი კვლევის შესახებ ტრენინგები დაიწყო
20 აგვისტო 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივლისი
20 აგვისტო 2018
  დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის II კვარტალი)
20 აგვისტო 2018
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის II კვარტალი)
20 აგვისტო 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივლისი
17 აგვისტო 2018
  სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
15 აგვისტო 2018
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
14 აგვისტო 2018
  უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
13 აგვისტო 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)
03 აგვისტო 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ივლისი
03 აგვისტო 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის ახლადარჩეული საბჭოს პირველი სხდომა
31 ივლისი 2018
  ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა, 2017 წლის შედეგები
31 ივლისი 2018
  ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები, 2017 წელი
30 ივლისი 2018
  ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2018 წლის იანვარი-ივნისი)
30 ივლისი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივნისი
26 ივლისი 2018
  საქსტატს ჩინეთის საელჩოს წარმომადგენლები სტუმრობდნენ
25 ივლისი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 99-ე იუბილეს აღნიშნავს
23 ივლისი 2018
  საქსტატმა 2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგების ინტერაქტიული რუკები მოამზადა
23 ივლისი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სასწავლო ვიზიტით ტაჯიკი კოლეგები იმყოფებიან
20 ივლისი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივნისი
19 ივლისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივნისი
17 ივლისი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს ბიზნესომბუდსმენს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
13 ივლისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)
11 ივლისი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს სათამაშო ბიზნეს ასოციაციას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
03 ივლისი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ივნისი
02 ივლისი 2018
  წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2017 წლის საბოლოო შედეგები)
29 ივნისი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის მაისი
27 ივნისი 2018
  გენდერული თვალსაზრისით აქტივების ფლობა
26 ივნისი 2018
  თბილისში საერთაშორისო სემინარი მიმდინარეობს
25 ივნისი 2018
  მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის I კვარტალი)
20 ივნისი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის მაისი
19 ივნისი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
19 ივნისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-მაისი
15 ივნისი 2018
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის I კვარტალი)
13 ივნისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)
11 ივნისი 2018
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
11 ივნისი 2018
  საქსტატმა ერთ სულზე გაანგარიშებული მაჩვენებლები განაახლა მოსახლეობის აღწერის ახალი მონაცემების მიხედვით
08 ივნისი 2018
  საქსტატსა და შვედეთის სტატისტიკას შორის თანამშრომლობის პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია
04 ივნისი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის I კვარტალი
04 ივნისი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის მაისი
30 მაისი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აპრილი
24 მაისი 2018
  საქსტატის ხელმძღვანელი ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილეობს
23 მაისი 2018
  შვედი ექსპერტები საქსტატში სასწავლო კურსს ატარებენ
21 მაისი 2018
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის I კვარტალი)
21 მაისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აპრილი
 
2018-12-10
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის III კვარტალი, წინასწარი)
გადმოწერეთ
2018-12-06
აკვაკულტურის მეურნეობების საპილოტე გამოკვლევა 2017 წელი
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.