ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატსიტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
სიახლეების არქივი
 
15 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)
15 ოქტომბერი 2018
  დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018
15 ოქტომბერი 2018
  არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
15 ოქტომბერი 2018
  საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
12 ოქტომბერი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
10 ოქტომბერი 2018
  საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტის ვიზიტი
08 ოქტომბერი 2018
  ხელფასების სტატისტიკა (2017 წელი)
03 ოქტომბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი
01 ოქტომბერი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2017 წელი
01 ოქტომბერი 2018
  არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2017 წელი
28 სექტემბერი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აგვისტო
24 სექტემბერი 2018
  მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IIკვარტალი)
24 სექტემბერი 2018
  საქართველოს სტატისტიკურ სისტემას საერთაშორისო ექსპერტები შეაფასებენ
21 სექტემბერი 2018
  მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრა
20 სექტემბერი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო
19 სექტემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო
18 სექტემბერი 2018
  საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონაცემები გამოაქვეყნა
18 სექტემბერი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
17 სექტემბერი 2018
  საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) იწყება
14 სექტემბერი 2018
  ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინება) (2018 წლის I-VI თვის)
13 სექტემბერი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)
13 სექტემბერი 2018
  შიდა ტურიზმის სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
10 სექტემბერი 2018
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)
03 სექტემბერი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის II კვარტალი
03 სექტემბერი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო
31 აგვისტო 2018
  ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ, 2017 წელი
30 აგვისტო 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივლისი
23 აგვისტო 2018
  შეხვედრა სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლებთან
22 აგვისტო 2018
  საქსტატმა ახალი კვლევის შესახებ ტრენინგები დაიწყო
20 აგვისტო 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივლისი
20 აგვისტო 2018
  დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის II კვარტალი)
20 აგვისტო 2018
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის II კვარტალი)
20 აგვისტო 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივლისი
17 აგვისტო 2018
  სოფლის მეურნეობა (2018 წლის II კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
15 აგვისტო 2018
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2017 წელი (დაზუსტებული)
14 აგვისტო 2018
  უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (2018 წლის II კვარტალი)
13 აგვისტო 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)
03 აგვისტო 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ივლისი
03 აგვისტო 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის ახლადარჩეული საბჭოს პირველი სხდომა
31 ივლისი 2018
  ბაზრების და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევა, 2017 წლის შედეგები
31 ივლისი 2018
  ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი მაჩვენებლები, 2017 წელი
30 ივლისი 2018
  ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების შესახებ (2018 წლის იანვარი-ივნისი)
30 ივლისი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის ივნისი
26 ივლისი 2018
  საქსტატს ჩინეთის საელჩოს წარმომადგენლები სტუმრობდნენ
25 ივლისი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 99-ე იუბილეს აღნიშნავს
23 ივლისი 2018
  საქსტატმა 2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგების ინტერაქტიული რუკები მოამზადა
23 ივლისი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში სასწავლო ვიზიტით ტაჯიკი კოლეგები იმყოფებიან
20 ივლისი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის ივნისი
19 ივლისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-ივნისი
17 ივლისი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს ბიზნესომბუდსმენს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
13 ივლისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)
11 ივლისი 2018
  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს სათამაშო ბიზნეს ასოციაციას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა
03 ივლისი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის ივნისი
02 ივლისი 2018
  წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა (2017 წლის საბოლოო შედეგები)
29 ივნისი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის მაისი
27 ივნისი 2018
  გენდერული თვალსაზრისით აქტივების ფლობა
26 ივნისი 2018
  თბილისში საერთაშორისო სემინარი მიმდინარეობს
25 ივნისი 2018
  მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის I კვარტალი)
20 ივნისი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის მაისი
19 ივნისი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
19 ივნისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-მაისი
15 ივნისი 2018
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის I კვარტალი)
13 ივნისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)
11 ივნისი 2018
  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)
11 ივნისი 2018
  საქსტატმა ერთ სულზე გაანგარიშებული მაჩვენებლები განაახლა მოსახლეობის აღწერის ახალი მონაცემების მიხედვით
08 ივნისი 2018
  საქსტატსა და შვედეთის სტატისტიკას შორის თანამშრომლობის პროექტის შემაჯამებელი პრეზენტაცია
04 ივნისი 2018
  ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის I კვარტალი
04 ივნისი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის მაისი
30 მაისი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აპრილი
24 მაისი 2018
  საქსტატის ხელმძღვანელი ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილეობს
23 მაისი 2018
  შვედი ექსპერტები საქსტატში სასწავლო კურსს ატარებენ
21 მაისი 2018
  სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წლის I კვარტალი)
21 მაისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აპრილი
21 მაისი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აპრილი
21 მაისი 2018
  დასაქმება და უმუშევრობა (2017 წელი)
18 მაისი 2018
  სოფლის მეურნეობა (2018 წლის I კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ)
18 მაისი 2018
  1994-2014 წლების ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების გადაანგარიშება
18 მაისი 2018
  საქსტატი „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ გამოკვლევას (MICS)“ ჩაატარებს
18 მაისი 2018
  ბრიტანელი ექსპერტის ვიზიტი საქსტატში
15 მაისი 2018
  უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2017
14 მაისი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)
10 მაისი 2018
  საქსტატში ახალი აღმასრულებელი დირექტორი დაინიშნა
04 მაისი 2018
  საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში
03 მაისი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის აპრილი
03 მაისი 2018
  ტრენინგი გენდერული სტატისტიკის მომხმარებლებისთვის
30 აპრილი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის მარტი
30 აპრილი 2018
  საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნება 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
24 აპრილი 2018
  მოსახლეობის აღწერის 2020 წლის რაუნდის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით საერთაშორისო სემინარი იმართება
23 აპრილი 2018
  საერთაშორისო შედარებების პროგრამა 2017
20 აპრილი 2018
  მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის მარტი
19 აპრილი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-მარტი
13 აპრილი 2018
  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მარტი (წინასწარი)
03 აპრილი 2018
  ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის მარტი
30 მარტი 2018
  ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის თებერვალი
30 მარტი 2018
  ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)
30 მარტი 2018
  2017 წლის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები
27 მარტი 2018
  27-30 მარტს ქალთა გაძლიერების კვირეული იმართება
22 მარტი 2018
  FAO-ს სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, ტაჯიკეთის მთავრობის დელეგაცია საქსტატში იმყოფება
21 მარტი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2017 წელი
21 მარტი 2018
  საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2017 წლის IV კვარტალი
 
2018-10-15
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)
გადმოწერეთ
2018-10-15
დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.