ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ჩვენს შესახებ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
მაია გუნცაძე


საკონტაქტო ტელეფონები: (+995 32) 2367210 (002)
ი: (+995 32) 2367213

ელ-ფოსტა: mguntsadze@geostat.ge

სამუშაო გამოცდილება:

2012-დღემდე სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე;

2011-2012 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) თბილისის ბიუროს უფროსი;

2010-2011 ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველო (Millennium Challenge Georgia Fund) ზეგავლენის შეფასების პროექტის მენეჯერი სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი);

2007-2010 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია მომსახურების სამმართველოს უფროსი;

2005-2007 სს “თბილგაზი” (შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისი”) ბიზნეს-ცენტრის უფროსი, დისტრიბუციის უფროსი, და სხვა.

პედაგოგიური გამოცდილება:

2016-დან თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი სასწავლო კურსი: მენეჯმენტი, ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკა.

განათლება:

2008–2011 სტუ, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

• სადისერტაციო ნაშრომი – “რისკების მართვა და გადაწყვეტილებების ძიების ანალიზი პროექტების მენეჯმენტში”

2001–2003 სტუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი სახელმწიფო მართვის მაგისტრი სახელმწიფო მართვის მოხელის კვალიფიკაციით (წარჩინების დიპლომი)

• სამაგისტრო ნაშრომი – “ხელისუფლების არსი და ზოგადი სტრუქტურა”

1996–2001 სტუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი სახელმწიფო მართვის ბაკალავრი სახელმწიფო მართვის მოხელის კვალიფიკაციით (წარჩინების დიპლომი)

სპეციალიზირებული კურსები და სერთიფიკატები:

2017 ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და საჯარო მართვის ფაკულტეტი, სასწავლო კურსი-სიღარიბიდან კეთილდღეობამდე: ეკონომიკური განვითარების საფუძვლები;

2017 საერთაშორისო სტატისტიკის ინსტიტუტი (ISI), კურსი -ოფიციალური სტატისტიკის დამოუკიდებლობა და მთლიანობა;

2008 ევროკავშირის საგადასახადო რეფორმების ხელშეწყობის პროექტი პროექტის მართვის სემინარი;

1999 ეკონომიკის მართვის სამეცნიერო საკონსულტაციო ინსტიტუტი სამინისტროებისა და უწყებების ხელმძღვანელებისა და სპეციალისტების სასწავლო კურსები სპეციალური პროგრამით;

1999 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, სასწავლო კურსი-სახელმწიფო მართვა;

1999 აშშ, კონგრესი და სამთავრობო დაწესებულებები “The Washington Workshops Foundation”-ის საერთაშორისო სტუდენტური ლიდერობის კურსი დიპლომატიისა და სახელმწიფო მართვის განხრით (The Diplomacy and global affairs).

ტრეინინგები და სერთიფიკატები:

2016 მონაცემები და სტატისტიკა მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის (ESCAP);

2016 საწარმოთა გამოკვლევების საერთაშორისო კონფერენცია (ICES-V);

2014 ევროკავშირის ნორმები და საერთაშორისო მოლაპარაკებების წარმოება (EU);

2014 ევროკავშირის ნორმები და ევროსტანდარტებთან ინტეგრაცია (EU);

2014 სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის შემუშავების ინიციატივა (USDA) ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი;

2011 საერთაშორისო სავაჭრო პალატა (ICC) ალტერნატიული დავის გადაწყვეტა და კორპორატიული მმართველობა;

2008 ევროკავშირის საგადასახადო რეფორმების ხელშეწყობის პროექტი პროექტის მართვის სემინარი;

2004 საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი(IRI) საარჩევნო მენეჯერების აკადემია.

სამეცნიერო სტატიები და პუბლიკაციები:

1. ჯღამაძე ნ., გუნცაძე მ., - ,,რისკების ტიპები და წყაროები”, ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, #17, გვ. 62-69, 2011 წ.

2. გუნცაძე მ. - ,,რისკის ღირებულების, ზღვარის განსაზღვრა და მართვა”, ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, #17, გვ. 69-74, 2011 წ.

3. გუნცაძე მ. – ,,რისკის ღირებულება და ზღვარის გაზომვის პრობლემა პროექტების მენეჯმენტში”, ჟ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, # 18, გვ. 37-44, 2011 წ.

4. ჯღამაძე ნ., გუნცაძე მ., - ,,ფინანსური და საბაზრო რისკები”, ჟ. ,,სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”, #3, 2011 წ.

5. გუნცაძე მ. – ,,რისკის ღირებულება სახელმწიფო მართვაში”, ჟ. ,,საქართველოს ეკონომიკა” #6, 2011 წ.

6. გუნცაძე მ. _ ,,რისკის ღირებულებითი ზღვარი”, ჟ. ,,სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები”, #3, 2011 წ.

7. გუნცაძე მ. - ,,რისკების მართვა პროექტების მენეჯმენტში”, სექცია - ,,სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები’’ საერთაშორისო სამეც. კონფერენციის მასალები, ,,ხელისუფლება და საზოგადება" სტუ, 12 ივნისი, 2010 წ.

8. სამეცნიერო რესპუბლიკური კონფერენცია (სტუ)- ნაშრომი – “კორუფცია და მისი ფსიქოლოგიურ-სოციალური ასპექტები” (პირველი ადგილი), 1999 წ.

სოციალური პროექტი:

2001, 2002 ირლანდია, ევროკავშირის პროექტი “ Barretstown Gang Camp”;>

2003, 2004 ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია თარჯიმანი - მოხალისე.

უცხო ენა

• ქართული (მშობლიური)
• ინგლისური (კარგად)
• რუსული (კარგად)
• ესპანური (საშუალოდ)

კომპიუტერის ცოდნა
• Microsoft Office Applications
• Internet/Web browsers
• Edocument

პირადი ინფორმაცია:
სტატუსი: დაოჯახებული
დაბადების თარიღი: 3 მაისი, 1979 წელი
საქართველოს მოქალაქე
 

 

 
2018-09-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო
გადმოწერეთ
2018-09-18
საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონაცემები გამოაქვეყნა
მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების 2018 წლის იანვარი-ივლისის მაჩვენებელი გამოაქვეყნა. 
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.