ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
აღმასრულებელი დირექტორის აპარატიადმინისტრაციული სამმართველოინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოშიდა აუდიტის სამმართველოეროვნული ანგარიშების სამმართველოსოციალური სტატისტიკის სამმართველომოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველოფასების სტატისტიკის სამმართველობიზნეს სტატისტიკის სამმართველოსაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოსოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიურო:საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბათუმის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბორჯომის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გორის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რუსთავის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ფოთის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქუთაისის სამმართველოსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თელავის სამმართველო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტა მონაცემები
ეროვნული ანგარიშებიწარმოების ინდექსებისაქონლით საგარეო ვაჭრობასამომხმარებლო ფასებისამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასებიდასაქმებასიღარიბეგანათლებაჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაბიზნეს სტატისტიკასასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევამოსახლეობასაგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სტატისტიკური გამოკვლევა
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
  საქსტატში ორკვირიანი სასწავლო კურსი დასრულდა
თქვენ იმყოფებით: სიახლეების არქივი / 2017-10-06
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საქსტატში ორკვირიანი სასწავლო კურსი დასრულდა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში მიმდინარე ორკვირიანი სემინარი ,,სტატისტიკა პრაქტიკაში“ (STAC – Statistics in Action) დასრულდა. სასწავლო კურსი, რომელიც შვედეთის სტატისტიკის თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა უწყების ახალი თანამშრომლებისთვის იყო გამიზნული. 
კურსი მოიცავდა სტატისტიკური კვლევის ცოდნის გაუმჯობესებას საქსტატის თანამშრომლებს შორის და შედგებოდა როგორც, თეორიული ისე პრაქტიკული ნაწილებისაგან. სწავლების ფარგლებში მონაწილეებმა საქსტატის თანამშორომელთა კმაყოფილების კვლევა ჩაატარეს, რაც გულისხმობდა, მათ მიერ მომზადებული კითხვარების გამოყენებით ინფორმაციის შეგროვებას. შემაჯამებელ შეხვედრაზე მონაწილეებმა კვლევის შედეგების პრეზენტაციასთან ერთად, ერთობლივად შემუშავებული დეტალური ანგარიშიც წარმოადგინეს. დოკუმენტში ცხრილებისა და გრაფიკების სახით დეტალურად იყო აღნიშნული საქსტატის თანამშრომლთა კმაყოფილების სხვადასხვა ასპექტები. სასწავლო კურსის დასრულებისას შეხვედრის მონაწილეებს კურსის წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადეცათ. 
როგორც ცნობილია, მსგავსი კურსი შვედეთის სტატისტიკის ცენტრალურ ბიუროსთან თანამშრომობის პროექტის ფარგლებში, მეორედ ტარდება. წელს კურსში მონაწილეობა საქსტატის 19 თანამშრომელმა მიიღო, რომლებიც სხვადასხვა დარგობრივ სამმართველოში მუშაობენ.
 
2018-09-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო
გადმოწერეთ
2018-09-18
საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონაცემები გამოაქვეყნა
მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების 2018 წლის იანვარი-ივლისის მაჩვენებელი გამოაქვეყნა. 
 
 
 
 
2018, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.