ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ჩვენს შესახებ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
პაატა შავიშვილი
დაბადების თარიღი:
1978 წლის 19 სექტემბერი

2 36 72 10 (004)

სამუშაო გამოცდილება

2018 წლის ივნისიდან აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
04.2010 – 06.2018 სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველო
06.2008 – 04.2010 სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, სოციალური და დემოგრაფიული სტატისტიკის სამმართველო
12.2004 - 06.2008 სამმართველოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, სოციალური სტატისტიკის სამმართველო
11.2006-12.2008 დსთ-ს ქვეყნების სტატისტიკური სამსახურის მიერ მოსახლეობის აღწერების საორგანიზაციო საკითხებისათვის შექმნილი საკოორდინაციო კომისია, წევრი
2006 წლის იანვრიდან საქართველოს მოსახლეობის აღწერის სამთავრობო საკოორდინაციო კომისია, მდივანი
2005 წლის ნოემბრიდან გაეროს ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მოსახლეობის აღწერის საორგანიზაციო საკითხებისა და მეთოდოლოგიის შემმუშავებელი საკოორდინაციო ჯგუფი, წევრი
12.2003–12.2004 2004 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის საორგანიზაციო სამუშაო ჯგუფი, უფროსი
02.2002-12.2003 მოსახლეობის 2002 წლის აღწერის მასალების დამუშავებისათვის მომზადების ჯგუფი, უფროსი
06.2001-12.2004 უფროსი ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, მოსახლეობის აღწერის სამმართველო

განათლება

2002–2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის მაგისტრი
1995-1999 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტის სპეციალობა, ეკონომიკის ბაკალავრი

ტრენინგები და სასწავლო კურსები

11.2012 ქუინსლენდის უნივერსიტეტი, სასწავლო კურსი ,,სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის შესახებ“, ბრისბენი, ავსტრალია
09.2012 პრაღის ჩარლზის უნივერსიტეტი, სასწავლო კურსი „მოსახლეობა და განვითარება“, პრაღა, ჩეხეთი

უცხო ენები

ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა

მეუღლე და ორი შვილი
 
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
2019-04-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის მარტი
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.