ჩვენს შესახებ
ისტორიასაქსტატის შესახებკანონმდებლობა
მმართველობაორგანიზაციული სტრუქტურა
სტრატეგიული დაგეგმვის, კოორდინაციისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტიშიდა აუდიტის დეპარტამენტიეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტისოციალური სტატისტიკის დეპარტამენტიმოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტიფასების სტატისტიკის დეპარტამენტიბიზნეს სტატისტიკის დეპარტამენტისაგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტისოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის დეპარტამენტი
ვაკანსიები
ფოტო გალერეა
პროექტებიტენდერებიაუქციონები
ბიუჯეტიტერიტორიული ორგანოები
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თბილისის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აჭარის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შიდა ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ქვემო ქართლის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სამეგრელო ზემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის იმერეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კახეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მცხეთა-მთიანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სტატისტიკის ბიუროსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გურიის სტატისტიკის ბიურო
სტაჟირება
მონაცემთა ბაზებიპუბლიკაციებიპროდუქტებიმეთოდოლოგიამეტამონაცემები
ბიზნეს სექტორიბიზნეს რეგისტრიმომსახურების სტატისტიკამრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკასაინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციებიმონეტარული სტატისტიკაპირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისაგარეო ვაჭრობაფასებიმოსახლეობასაერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი
კალენდარი
ბმულებიმომსახურება და ტარიფები 
 
 
თქვენ იმყოფებით: ბმულები საერთაშორისო ორგანიზაციები
მშპ და ეროვნული შემოსავალი
ფასები, ინფლაცია
საგარეო ვაჭრობა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
დასაქმება, ხელფასები
მოსახლეობა
ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი
სამართლებრივი სტატისტიკა
ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
განათლება, კულტურა
ბიზნეს სექტორი
ბიზნეს რეგისტრი
სოფლის მეურნეობა, გარემო და სასურსათო უსაფრთხოება
მრეწველობა, მშენებლობა და ენერგეტიკა
მომსახურების სტატისტიკა
სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა
მონეტარული სტატისტიკა
გენდერული სტატისტიკა
რეგიონული სტატისტიკა
მონაცემთა გავრცელების სპეციალური სტანდარტი – IMF SDDS
ტურიზმის სტატისტიკა
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და ინოვაციები
 
საერთაშორისო ორგანიზაციები
ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია (სტატისტიკის დირექტორატი)
ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო
პარლამენტთაშორისო კავშირი
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია
ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
საერთაშორისო სტატისტიკური ინსტიტუტი
ოფიციალური სტატისტიკის საერთაშორისო ასოციაცია
გაეროს სტატისტიკის განყოფილება
გაეროს მოსახლეობის განყოფილება
გაეროს დაბერების პროგრამა
გაეროს ქსელი მოსახლეობის შესახებ
გაეროს უმაღლესი კომისარი ლტოლვილთა შესახებ
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
სტატისტიკა განვითარებისათვის (პარიზი21)
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი
გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამა
გაეროს მოსახლეობის ფონდი
გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაცია
გაეროს დანაშაულისა და სამართლის საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტი
მსოფლიო ბანკი
მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია
ევროსტატი, ევროკავშირის სტატისტიკური ოფისი
ევროპის ცენტრალური ბანკი
გაეროს აზიის და წყნარი ოკეანის ეკონომიკური და სოციალური კომისია
გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისათვის
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
გაეროს კონფერენცია ვაჭრობასა და განვითარებაზე
 
2019-04-19
მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი <
2019-04-19
საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის მარტი
გადმოწერეთ
 
 
 
 
2019, საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდი.