საქართველოს ეროვნული სტატისტიკური სისტემის ადაპტირებული გლობალური შეფასება