2013 2014 2015 2016 2017
მუზეუმები
რაოდენობა, ერთეული 191 193 207 219 241
დამთვალიერებელთა რიცხვი, ათასი კაცი 1100.9 1065.8 1335.9 1674.9 1910.0
თეატრები
რაოდენობა, ერთეული 48 49 49 49 49
მაყურებელთა რაოდენობა, ათასი კაცი 433.9 486.9 554.5 601.8 576.8

წელი