ლია ძებისაური
დაბადების თარიღი:
1978 წლის 28 იანვარი
 
2 36 72 10 (003)
 
სამუშაო გამოცდილება
2019 წლის ივლისიდან აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
10.2018 – 06.2019 დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის დეპარტამენტი
01.2011-09.2018 სამმართველოს უფროსი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველო
06.2008-12.2010 სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური სტატისტიკის სამმართველო
02.2007-05.2008 განყოფილების უფროსი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, საგადამხდელო ბალანსის განყოფილება
12.2005-01.2007 მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, საგადამხდელო ბალანსის განყოფილება
07.2002-11.2005 უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, საგადამხდელო ბალანსის განყოფილება
განათლება
2008-2012 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის დოქტორი
1999-2001 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის მაგისტრი (წარჩინებით)
1995-1999 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის ბაკალავრი (წარჩინებით)
პედაგოგიური გამოცდილება
2010 წლიდან ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი (საერთაშორისო სტატისტიკა, სტატისტიკური მეთოდები მარკეტინგულ კვლევებში, ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა, სტატისტიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის)
2021 წლიდან ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, „სტატისტიკა ბიზნესისთვის“ ლექტორი
2014-2016 კავკასიის უნივერსიტეტი, ლექტორი (ბიზნესის სტატისტიკა)
2010-2011 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი (ეკონომიკისა და ბიზნესის სტატისტიკური ანალიზი)
ტრენინგები და სასწავლო კურსები
04.2019-05.2019 ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი (JVI), საქონლით და მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკა, ვენა, ავსტრია
01.2018-02.2018 ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი (JVI), საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკის კომპილაცია, ვენა, ავსტრია
10.2017-11.2017 შვეიცარიის ფედერალური სტატისტიკის სამსახური და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია (EFTA), მონაცემთა ანალიზი და მოდელირება, ნოშატელი, შვეიცარია
12.2016 ევროსტატი, ევროკომისია, დიდი მონაცემები (Big data), რომი, იტალია
06.2014 შვედეთის სტატისტიკის ბიურო, მრავალდონიანი მოდელირება, ორებრო, შვედეთი
03.2012 ფინანსური სრულყოფის ცენტრი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კოორდინირებული გამოკვლევა, ლუბლიანა, სლოვენია
09.2011 გაერო (UNECE), საქონლით საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის 2010 წლის რეკომენდაციების დანერგვა, ვილნიუსი, ლიტვა
11.2009 ფინანსური სრულყოფის ცენტრი, გზავნილების სტატისტიკა, ლუბლიანა, სლოვენია
09.2009-10.2009 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF), ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა 2008, ვაშინგტონი, აშშ
10.2008 გაერო-სსფ (UNECE- IMF), მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკა: პრობლემები და დაძლევის პრაქტიკა, კიევი, უკრაინა
10.2007 სტატისტიკის ეროვნული ბიურო (NBS), სტატისტიკური ხარისხის მართვა და ოფიციალური სტატისტიკის ფუნდამენტური პრინციპები, პეკინი, ჩინეთი
09.2007 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF), საგარეო ვალის სტატისტიკა, ვაშინგტონი, აშშ
11.2006-12.2006 ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი (JVI), საგადასახდელო ბალანსის სტატისტიკა, ვენა, ავსტრია
07.2004-09.2004 გაეროს სტატისტიკის ინსტიტუტი აზიისა და წყნარი ოკეანის აუზის ქვეყნებისთვის (UNSIAP), „ოფიციალური სტატისტიკის შეგროვება და ანალიზი“, ტოკიო-ჩიბა, იაპონია
უცხო ენები
ინგლისური, რუსული