დასახელება ფასი
ცემენტის, ბენზინის, დიზელის და გაზის საწვავის საშუალო საცალო საბაზრო ფასები საქართველოში, 2019 წელს 7 ლ ყიდვა
ჯანდაცვის სფეროში სამომხმარებლო ფასების ინდექსები საქართველოში, 2019 წლის დეკემბერში 9 ლ ყიდვა
2019 წლის საშუალო საცალო საბაზრო ფასები სასურსათო პროდუქციაზე საქართველოში, სამომხმარებლო კალათის მიხედვით 51 ლ ყიდვა
ხორცისა და ხორცის პროდუქტების საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (კილოგრამი) 15 ლ ყიდვა
ხილისა და ყურძნის საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (კილოგრამი) 15 ლ ყიდვა
შაქრის, ჯემის, თაფლის, სიროპების, შოკოლადისა და საკონდიტრო ნაწარმის საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (კილოგრამი) 15 ლ ყიდვა
ყველისა და ხაჭოს საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (კილოგრამი) 15 ლ ყიდვა
ყავის, ჩაისა და კაკაოს საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (ლიტრი) 15 ლ ყიდვა
ღვინის საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (ლიტრი) 15 ლ ყიდვა
სპირტიანი სასმელების საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (ლიტრი) 15 ლ ყიდვა
პურისა და პურპროდუქტების საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (კილოგრამი) 15 ლ ყიდვა
მინერალური და წყაროს წყლის, უალკოჰოლო სასმელებისა და ნატურალური წვენების საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (ლიტრი) 15 ლ ყიდვა
კვერცხის საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (ცალი) 15 ლ ყიდვა
თევზეულის საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (კილოგრამი) 15 ლ ყიდვა
ზეთისა და ცხიმის საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (ლიტრი) 15 ლ ყიდვა
ბოსტნეულის, ბაღჩეულის, კარტოფილისა და სხვა ბოლქვოვანების საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (კილოგრამი) 15 ლ ყიდვა
ახალი რძის საშუალო თვიური მოხმარება შინამეურნეობებში 2016-2018 წლებში (ლიტრი) 15 ლ ყიდვა
ოჯახური მეურნეობების მიერ საკუთარ მეურნეობაში წარმოებული ყურძნის გადამუშავებით მიღებული ღვინო 2017-2018 წლებში (მლნ.ლიტრი) 10 ლ ყიდვა
ოჯახური მეურნეობების მიერ საკუთარ მეურნეობაში წარმოებული მეცხოველეობის პროდუქციის გადამუშავებით მიღებული პროდუქტები 2017-2018 წლებში (ყველი, ხაჭო/ნადუღი, მაწონი, კარაქი/ერბო, შაშხი/ლორი. ათასი ტონა) 50 ლ ყიდვა
რეგისტრირებული მერსედეს-ბენცის, ოპელისა და ფოლკსვაგენის მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 30 ლ ყიდვა
სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა ტიპებისა და რეგიონების მიხედვით 2017 წელს 5 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების შემოსავალი ნომრებით სარგებლობიდან რეგიონების მიხედვით 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების ნომრების და ადგილების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო ფართობი რეგიონების მიხედვით, 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების შრომითი დანახარჯები 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
დაქირავებულთა რაოდენობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა რაოდენობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
საწარმოები სადაც განხორციელდა მსხვილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წელს (50 უმსხვილესი საწარმო) 30 ლ ყიდვა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უმსხვილესი ქვეყნების და სექტორების მიხედვით 2019 წელს 25 ლ ყიდვა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უმსხვილესი სექტორების და ქვეყნების მიხედვით 2019 წელს 25 ლ ყიდვა
თევზის იმპორტი სახეობების და ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლებში 20 ლ ყიდვა
საავტომობილო ბენზინის იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლებში 20 ლ ყიდვა
მინერალური წყლების ექსპორტი სახეობების და ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლებში 20 ლ ყიდვა
ღვინის ექსპორტი სახეობების და ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლებში 70 ლ ყიდვა

წელი