დასახელება ფასი
რეგისტრირებული მერსედეს-ბენცის, ოპელისა და ფოლკსვაგენის მარკის ავტომობილების რაოდენობა 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 30 ლ ყიდვა
სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა ტიპებისა და რეგიონების მიხედვით 2017 წელს 5 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების შემოსავალი ნომრებით სარგებლობიდან რეგიონების მიხედვით 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების ნომრების და ადგილების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო ფართობი რეგიონების მიხედვით, 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების რაოდენობა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმების მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში 2016-2017 წლებში 10 ლ ყიდვა
რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების შრომითი დანახარჯები 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
დაქირავებულთა რაოდენობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
დასაქმებულთა რაოდენობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებულ მაღაზიებში 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით საცალოდ მოვაჭრე სპეციალიზებული მაღაზიების ბრუნვის მოცულობა 2016-2017 წლებში 7 ლ ყიდვა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები უმსხვილესი სექტორების და ქვეყნების მიხედვით 2017-2018 წლებში 60 ლ ყიდვა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სექტორების და კომპონენტების მიხედვით 2017-2018 წლებში 48 ლ ყიდვა
საავტომობილო ბენზინის იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2017-2018 წლებში 20 ლ ყიდვა
ჰიბრიდული და ელექტროავტომობილების იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლების იანვარ-თებერვალში 20 ლ ყიდვა
ჰიბრიდული და ელექტროავტომობილების იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2017-2018 წლებში 20 ლ ყიდვა
ღვინის ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლების იანვარ-თებერვალში 10 ლ ყიდვა
ღვინის ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით 2016-2018 წლებში 15 ლ ყიდვა
მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2018-2019 წლების იანვარ-თებერვალში 20 ლ ყიდვა
მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2016-2018 წლებში 30 ლ ყიდვა
იმპორტი ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქონლის მიხედვით 2016-2018 წლებში 30 ლ ყიდვა
ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში საქონლის მიხედვით 2016-2018 წლებში 15 ლ ყიდვა