29 თებერვალი 2024

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (2023 წელი)

სრულად ნახვა

29 თებერვალი 2024

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

9 თებერვალი 2024

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

9 თებერვალი 2024

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა - (2023 წელი)

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2024

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2024

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (2023 წელი)

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (III კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (III კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა