საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

სსიპ შემოსავლების სამსახური

თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან (DCFTA)

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

სსიპ კონკურენციის სააგენტო

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

საქართველოს კომინიკაციების ეროვნული კომისია

სსიპ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

საქართველოს საინვესტიციო სააგენტო

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

სსიპ იუსტიციის სახლი

სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

წელი