30 სექტემბერი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აგვისტო 2022

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2022

საქსტატი მაღალი დონის შეხვედრას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2022

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის აგვი...

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2022

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - II კვარტალი - 2022

სრულად ნახვა

16 სექტემბერი 2022

საქსტატის შეხვედრა აჭარის მთავრობისა და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - (2022 წლის II კვარტ...

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2022

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები - იანვარი-ივნისი 2022

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2022

შეხვედრა აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მთავარ ეკონომისტთან

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი, 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2022

საქსტატში სტატისტიკური კომპიუტერული პროგრამა R-ის ტრენინგი მიმდინარეობს

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

2 სექტემბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

2 სექტემბერი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

1 სექტემბერი 2022

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2022

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2022

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2022

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

23 აგვისტო 2022

გოგიტა თოდრაძემ გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის მერვე სესია გახსნა

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა