9 ივნისი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის მაისი)

სრულად ნახვა

7 ივნისი 2023

საქსტატი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაციისა და დანახარჯების გამოკვლევას ჩაატარე...

სრულად ნახვა

6 ივნისი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლა გრძელდება

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლ...

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

საქსტატმა ფასების სტატისტიკაში ახალი ინდექსის წარმოება დაიწყო

სრულად ნახვა

2 ივნისი 2023

ინფლაცია საქართველოში - 2023 წლის მაისი

სრულად ნახვა

1 ივნისი 2023

შეხვედრა თბილისის 52-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან

სრულად ნახვა

1 ივნისი 2023

შეხვედრა რუსთავის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან

სრულად ნახვა

31 მაისი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აპრილი 2023

სრულად ნახვა

31 მაისი 2023

გოგიტა თოდრაძემ თსუ-ს სტუდენტებთან საჯარო ლექცია ჩაატარა

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საქსტატი ევროსტატის ექსპერტთა მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში - 2022

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა - 2022

სრულად ნახვა

29 მაისი 2023

სიღარიბის მაჩვენებლები და ჯინის კოეფიციენტები - 2022

სრულად ნახვა

25 მაისი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2023

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) - 2022 წე...

სრულად ნახვა

25 მაისი 2023

საქსტატმა შვედეთის საელჩოსა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) წარმომადგენლებ...

სრულად ნახვა

21 მაისი 2023

საქსტატის შეხვედრა სამეგრელო - ზემო სვანეთისა და გურიის რეგიონის მმართველობისა დ...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2023

მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლა გრძელდება

სრულად ნახვა

19 მაისი 2023

მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლა გრძელდება

სრულად ნახვა

19 მაისი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აპრი...

სრულად ნახვა