13 სექტემბერი 2022

შეხვედრა აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მთავარ ეკონომისტთან

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი, 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2022

საქსტატში სტატისტიკური კომპიუტერული პროგრამა R-ის ტრენინგი მიმდინარეობს

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

2 სექტემბერი 2022

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2022 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

2 სექტემბერი 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

1 სექტემბერი 2022

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2022

სრულად ნახვა

26 აგვისტო 2022

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2022

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

23 აგვისტო 2022

გოგიტა თოდრაძემ გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის მერვე სესია გახსნა

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ივლი...

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2022

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2022 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2022

საქართველოს სოფლის მეურნეობა - 2022 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2022

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2022

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - II კვარტალი, 2022 წელი

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 2021 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

10 აგვისტო 2022

მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობა - 2021

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2022

ინფლაცია საქართველოში, 2022 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

29 ივლისი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2022

სრულად ნახვა

29 ივლისი 2022

ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები - 2021

სრულად ნახვა