22 ოქტომბერი 2018

სემინარი სტატისტიკურ მონაცემთა შეჯერების შესახებ სხვადასხვა წყაროებისა და მეთოდ...

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2018

საერთაშორისო ექსპერტების ვიზიტი საქსტატში საერთაშორისო შედარებების პროგრამის (IC...

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2018

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი UNESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს წევრად...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2017 წელი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში, 2018

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2018

არაფინანსიური კორპორაციების ფინანსიური მაჩვენებლების გამოკვლევის შედეგები (2017...

სრულად ნახვა

12 ოქტომბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს...

სრულად ნახვა

10 ოქტომბერი 2018

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტის ვიზიტი

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2018

ხელფასების სტატისტიკა (2017 წელი)

სრულად ნახვა

3 ოქტომბერი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2017 წელი

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2018

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2017 წელი

სრულად ნახვა

28 სექტემბერი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2018

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის IIკვარტალი)

სრულად ნახვა

24 სექტემბერი 2018

საქართველოს სტატისტიკურ სისტემას საერთაშორისო ექსპერტები შეაფასებენ

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის II კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2018

საქსტატმა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების შესახებ მონა...

სრულად ნახვა

17 სექტემბერი 2018

საქართველოში მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა (MICS) იწყება

სრულად ნახვა

14 სექტემბერი 2018

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (შობადობა, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა