26 ივნისი 2018

თბილისში საერთაშორისო სემინარი მიმდინარეობს

სრულად ნახვა

25 ივნისი 2018

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2018 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის მაისი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2018

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2018

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 ივნისი 2018

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (2018 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

11 ივნისი 2018

საქსტატმა ერთ სულზე გაანგარიშებული მაჩვენებლები განაახლა მოსახლეობის აღწერის ახა...

სრულად ნახვა

8 ივნისი 2018

საქსტატსა და შვედეთის სტატისტიკას შორის თანამშრომლობის პროექტის შემაჯამებელი პრ...

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2018

ბიზნეს სექტორი, 2018 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2018

ინფლაცია საქართველოში, 2018 წლის მაისი

სრულად ნახვა

30 მაისი 2018

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2018 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

24 მაისი 2018

საქსტატის ხელმძღვანელი ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

23 მაისი 2018

შვედი ექსპერტები საქსტატში სასწავლო კურსს ატარებენ

სრულად ნახვა

21 მაისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

21 მაისი 2018

დასაქმება და უმუშევრობა (2017 წელი)

სრულად ნახვა

21 მაისი 2018

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2018 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

18 მაისი 2018

სოფლის მეურნეობა (2018 წლის I კვარტალის წინასწარი შედეგები მეცხოველეობის შესახებ...

სრულად ნახვა

18 მაისი 2018

1994-2014 წლების ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემების გადაანგარიშება

სრულად ნახვა

18 მაისი 2018

ბრიტანელი ექსპერტის ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

18 მაისი 2018

საქსტატი „მრავალინდიკატორულ კლასტერულ გამოკვლევას (MICS)“ ჩაატარებს

სრულად ნახვა

15 მაისი 2018

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა 2017

სრულად ნახვა

14 მაისი 2018

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2018 წ. იანვარი-აპრილი (წინასწარი)

სრულად ნახვა