24 თებერვალი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა 2022 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

21 თებერვალი 2023

საქსტატი საერთაშორისო ექპერტების მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2023

საქართველოს სტატისტიკის სისტემა საერთაშორისო რეიტინგში კვლავ დაწინაურდა

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2023

სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლი...

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2023

მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2022 წლის IV კვარტალი და 2022 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 თებერვალი 2023

თემატური პორტალების ადაპტირება შშმ პირებზე

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (2022 წელი)

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2023 წლის იანვარი - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

13 თებერვალი 2023

,,რეგიონული და მუნიციპალური პორტალის“ პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2023

სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2022 წელი)

სრულად ნახვა

10 თებერვალი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

6 თებერვალი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

31 იანვარი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - დეკემბერი 2022

სრულად ნახვა

30 იანვარი 2023

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

26 იანვარი 2023

გოგიტა თოდრაძე მიგრაციის საერთაშორისო ფორუმში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

23 იანვარი 2023

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2022 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2022 წელი

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წელი

სრულად ნახვა