26 ივლისი 2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 100 წლის იუბილე აღნიშნა

სრულად ნახვა

26 ივლისი 2019

თბილისში საქსტატის 100 წლის და გენდერული სტატისტიკის წარმოების 20 წლის იუბილე აღ...

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2019

აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევა 2018 წელი

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

4 ივლისი 2019

სტატისტიკის სისტემის სტრატეგიის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭოს პირველი სხდ...

სრულად ნახვა

3 ივლისი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

1 ივლისი 2019

წყალმომმარაგებელი საწარმოების გამოკვლევა 2018

სრულად ნახვა

28 ივნისი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მაისი 2019

სრულად ნახვა

26 ივნისი 2019

ტვინინგის ახალი პროექტის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

26 ივნისი 2019

კონფერენცია მოსახლეობის აღწერის შესახებ

სრულად ნახვა

24 ივნისი 2019

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

20 ივნისი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის მაისი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2019

საქსტატი ევროპის განვითარების დღეებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-მაისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2019

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

17 ივნისი 2019

ხელფასების სტატისტიკა (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2019

კულტურის სტატისტიკის მაჩვენებლები, 2018 წელი

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2019

ადგილობრივი ტურიზმის სტატი სტიკა (I კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2019

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-მაისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

10 ივნისი 2019

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2019 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

4 ივნისი 2019

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა