20 იანვარი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის დეკე...

სრულად ნახვა

13 იანვარი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

10 იანვარი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი, 2022 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

6 იანვარი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში, ნოემბერი 2022

სრულად ნახვა

3 იანვარი 2023

ინფლაცია საქართველოში - 2022 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

30 დეკემბერი 2022

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება - ნოემბერი 2022

სრულად ნახვა

29 დეკემბერი 2022

საქსტატში მრჩეველთა საბჭოს სხდომა ჩატარდა

სრულად ნახვა

28 დეკემბერი 2022

შესწორებული გენდერული სახელფასო სხვაობა - 2021

სრულად ნახვა

27 დეკემბერი 2022

ტურიზმის სტატისტიკის პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

26 დეკემბერი 2022

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2021 წელი

სრულად ნახვა

26 დეკემბერი 2022

საქსტატის შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის მმართველობისა და თვითმმართველობის წარმომადგე...

სრულად ნახვა

23 დეკემბერი 2022

საქსტატი მონაცემთა შეგროვების თანამედროვე მეთოდებს ნერგავს

სრულად ნახვა

22 დეკემბერი 2022

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატისტიკის პორტალის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

20 დეკემბერი 2022

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2022 წლის ნოემ...

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2022 წლის იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2022

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2022 წლის იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

19 დეკემბერი 2022

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - III კვარტალი - 2022

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2022

ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები - 2021

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2022

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2022 წლის III კვარტა...

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2022

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (III კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2022

საქსტატის შეხვედრა თბილისის მერიის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

13 დეკემბერი 2022

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2022

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2022 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2022

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2022 წლის ნოემბერი)

სრულად ნახვა