20 სექტემბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის აგვისტ...

სრულად ნახვა

17 სექტემბერი 2021

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები)

სრულად ნახვა

17 სექტემბერი 2021

საქსტატმა გადასახადების კალკულატორის პრეზენტაცია გამართა

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2021

ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19-ის გავლენის რეალურ დროში გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2021 წლის II კვარტალ...

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2021

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები 2021 წლის იანვარი-ივნისი (წინასწარი მონაცემებ...

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-აგვისტო (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2021

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2021 წელი)

სრულად ნახვა

10 სექტემბერი 2021

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

9 სექტემბერი 2021

საქსტატის თანაავტორობით საერთაშორისო მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო მომზადდა

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2021 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 სექტემბერი 2021

ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2021

სრულად ნახვა

27 აგვისტო 2021

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა