14 იანვარი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წელი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

6 იანვარი 2021

განცხადება 2020 წლის დეკემბრის ინფლაციასთან დაკავშირებით

სრულად ნახვა

4 იანვარი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის დეკემბერი

სრულად ნახვა

31 დეკემბერი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ნოემბერი 2020

სრულად ნახვა

28 დეკემბერი 2020

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა)

სრულად ნახვა

25 დეკემბერი 2020

რეგიონული მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2019 წელი

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2020

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

24 დეკემბერი 2020

საქსტატი სამუშაო ძალის სტატისტიკაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ახალ სტანდა...

სრულად ნახვა

23 დეკემბერი 2020

ახალი პორტალის - „სტატისტიკა ბავშვებისა და მოზარდებისთვის“ პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ნოემბე...

სრულად ნახვა

21 დეკემბერი 2020

შეხვედრის მოკლე რეზიუმე

სრულად ნახვა

18 დეკემბერი 2020

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

17 დეკემბერი 2020

ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის შედეგები (2019 წელი)

სრულად ნახვა

16 დეკემბერი 2020

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წლის III კვარტა...

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2020

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წ. იანვარი-ნოემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

14 დეკემბერი 2020

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა (III კვარტალი, 2020 წელი)

სრულად ნახვა

9 დეკემბერი 2020

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წლის III კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

4 დეკემბერი 2020

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის III კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 დეკემბერი 2020

ინფლაცია საქართველოში 2020 წლის ნოემბერი

სრულად ნახვა

1 დეკემბერი 2020

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატისტიკური მონაცემები (2020/2021 სასწავლო...

სრულად ნახვა

30 ნოემბერი 2020

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ოქტომბერი 2020

სრულად ნახვა

20 ნოემბერი 2020

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის ოქტომბ...

სრულად ნახვა