26 ნოემბერი 2021

საქსტატში ევროკავშირის პროგრამა Twinning-ის პროექტი დასრულდა

სრულად ნახვა

24 ნოემბერი 2021

საქსტატსა და დანიის სტატისტიკას შორის ევროკავშირის პროგრამა TWINNING-ის პროექტი...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ოქტომბ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-ოქტომბერი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2021

საქსტატსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი...

სრულად ნახვა

17 ნოემბერი 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წლის III კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვ...

სრულად ნახვა

16 ნოემბერი 2021

გოგიტა თოდრაძე გაეროს ESCAP-ის მიერ ორგანიზებულ მინისტერიალში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2021

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წელი

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-ოქტომბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2021

სემინარი მედიის წარმომადგენლებისთვის

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2021

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2021

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

3 ნოემბერი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2021

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში კვ...

სრულად ნახვა

29 ოქტომბერი 2021

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

29 ოქტომბერი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, სექტემბერი 2021

სრულად ნახვა

28 ოქტომბერი 2021

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობის საწარმოთა გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

25 ოქტომბერი 2021

საქსტატის შეხვედრა სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

25 ოქტომბერი 2021

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2021

მსოფლიო სტატისტიკის დღე

სრულად ნახვა