19 ნოემბერი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა 2019 წლის III კვარტალი

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2019

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

19 ნოემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-ოქტომბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2019

მთლიანი შიდა პროდუქტი, 2018 წელი

სრულად ნახვა

15 ნოემბერი 2019

საქსტატმა ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალი მეთოდოლოგია (SNA 2008) დანერგა

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (III კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

14 ნოემბერი 2019

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის (...

სრულად ნახვა

13 ნოემბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-ოქტომბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2019

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში გამოკვლევის ძირი...

სრულად ნახვა

11 ნოემბერი 2019

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა გამოკვლევის ძირითადი შედეგები (2018 წელი)

სრულად ნახვა

6 ნოემბერი 2019

საქსტატი ინფორმაციული ტექნოლოგიების შეფასების მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

5 ნოემბერი 2019

საქსტატი ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალ მეთოდოლოგიას (SNA 2008) ნერგავს

სრულად ნახვა

4 ნოემბერი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის ოქტომბერი

სრულად ნახვა

1 ნოემბერი 2019

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

31 ოქტომბერი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, (სექტემბერი 2019)

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2019

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 ოქტომბერი 2019

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის ძირითადი შედ...

სრულად ნახვა

25 ოქტომბერი 2019

უწყებათაშორისი საბჭოს სხდომა

სრულად ნახვა

21 ოქტომბერი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2019 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა

21 ოქტომბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

17 ოქტომბერი 2019

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2018 წლის გამოკვლევის ძირითად...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

საფინანსო და სადაზღვევო საქმი ანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლ...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა