მოსახლეობა, ათასი

3 736.4

მშპ ერთ სულზე ($)

6 731.2

რეალური მშპ-ის ზრდა (%)

11.0

უმუშევრობის დონე (%)

16.4

ინფლაცია (%)

0.0

წელი

სერვისები

საერთაშორისო პარტნიორები

(+995 32) 236 72 10, ცხელი ხაზი: (+995 32) 260 11 60