მოსახლეობა, ათასი კაცი

3 723.5

მშპ ერთ სულზე ($)

4 345.5

მშპ-ს რეალური ზრდა (%)

4.7

უმუშევრობის დონე (%)

12.7

ინფლაცია (%)

4.9

წელი

საერთაშორისო პარტნიორები

(+995 32) 236 72 10