გაეროს სტატისტიკის განყოფილება

გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისათვის

გაეროს აზიის და წყნარი ოკეანის ეკონომიკური და სოციალური კომისია

გაეროს მოსახლეობის ფონდი

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

გაეროს განვითარების პროგრამა

გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია

გაეროს დანაშაულისა და სამართლის საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტი

ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია (სტატისტიკის დირექტორატი)

ევროსტატი, ევროკავშირის სტატისტიკური ოფისი

მსოფლიო ბანკი

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია

აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო

ენერგეტიკული გაერთიანება

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია

აზიის განვითარების ბანკი

ევროპის გარემოს სააგენტო

ოფიციალური სტატისტიკის საერთაშორისო ასოციაცია

საერთაშორისო სტატისტიკური ინსტიტუტი

სტატისტიკა განვითარებისათვის (პარიზი21)

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო

წელი