სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, 2021 წელი

  მომხმარებელთა კმაყოფილება გენდერული სტატისტიკით, 2021 წელი

  სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევის შედეგები, 2019 წელი

 

2023 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 4 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 59 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 342 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 227 660 მომხმარებელმა

2023 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 3 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 84 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 443 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 288 955 მომხმარებელმა

2023 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 5 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 61 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 435 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 224 213 მომხმარებელმა

2022 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 16 პუბლიკაცია (7%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 266 პრეს-რელიზი (11%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1602 სტატისტიკური ინფორმაცია (7%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 775 607 მომხმარებელმა (7%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით)

2022 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 8 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 92 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 393 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 191 611 მომხმარებელმა

2022 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 4 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 67 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 404 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 166 764 მომხმარებელმა

2022 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 62 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 395 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 236 668 მომხმარებელმა

2022 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 45 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 410 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 180 564 მომხმარებელმა

2021 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 15 პუბლიკაცია (7%-ით მეტია 2020 წელთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 240 პრეს-რელიზი (4%-ით მეტია 2020 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1501 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 727 176 მომხმარებელმა (10%-ით მეტია 2020 წელთან შედარებით)

2021 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 6 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 66 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 395 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 183 254 მომხმარებელმა

2021 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 3 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 60 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 309 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 159 514 მომხმარებელმა

2021 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 52 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 389 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 215 396 მომხმარებელმა

2021 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 4 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 62 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 408 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 169 012 მომხმარებელმა

2020 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 14 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 231 პრეს-რელიზი (20 %-ით მეტია 2019 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1698 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 661 979 მომხმარებელმა(16%-ით მეტია 2019 წელთან შედარებით)

2020 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 7 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 88 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 411 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 181 299 მომხმარებელმა

2020 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 3 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 45 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 364 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 132 399 მომხმარებელმა

2020 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 51 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 369 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 207 663 მომხმარებელმა

2020 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 47 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 554 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 140 618 მომხმარებელმა

2019 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 35 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 192 პრეს-რელიზი (9 %-ით მეტია 2018 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2072 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 572 568 მომხმარებელმა

2019 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 8 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 59 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 511 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 151 193 მომხმარებელმა

2019 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 4 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 45 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 546 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 130 062 მომხმარებელმა

2019 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 3 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 49 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 443 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 164 077 მომხმარებელმა

2019 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 20 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 39 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 572 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 127 236 მომხმარებელმა

2018 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 81 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 177 პრეს-რელიზი (16,4 %-ით მეტია 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2122 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 562 129 მომხმარებელმა
2018 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 23 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 52 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 567 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 130 843 მომხმარებელმა
2018 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 44 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 433 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 115 461 მომხმარებელმა
2018 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 21 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 40 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 528 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 180 000 მომხმარებელმა
2018 წლის იანვარი-მარტი
 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 41 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 594 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 135 825 მომხმარებელმა
2017 წლის იანვარი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 87 პუბლიკაცია (14 %-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 152 პრეს-რელიზი (24%-ით მეტია 2016 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2142 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 563 063 მომხმარებელმა (17 %-ით მეტია 2016 წელთან შედარებით)
2017 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 28 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 48 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 475 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 144 534 მომხმარებელმა
2017 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 31 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 463 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 128 105 მომხმარებელმა
2017 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 33 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 564 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 161 857 მომხმარებელმა
2017 წლის იანვარი-მარტი
 • მომზადებულია 24 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 40 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 640 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 128 567 მომხმარებელმა
2016 წლის იანვარი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 76 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 122 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2395 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 5 %-ით მეტი 2015 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 478 704 მომხმარებელმა (რაც 12 %-ით მეტი 2015 წელთან შედარებით)
2016 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 21 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 505 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 116 943 მომხმარებელმა
2016 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 30 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 514 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 95 014 მომხმარებელმა
2016 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 33 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 766 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 156 809 მომხმარებელმა
2016 წლის იანვარი-მარტი
 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 24 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 610 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 109 938 მომხმარებელმა
2015 წლის იანვარი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 79 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 135 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2275 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 10 %-ით მეტი 2014 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 428 707 მომხმარებელმა (რაც 21 %-ით მეტი 2014 წელთან შედარებით)
   
2015 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 22 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 39 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 572 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 101 818 მომხმარებელმა

2015 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 496 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 92 515 მომხმარებელმა

2015 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 29 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 623 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 131 847 მომხმარებელმა

2015 წლის იანვარ-მარტი
 • მომზადებულია 20 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 32 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 584 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 102 527 მომხმარებელმა

2014 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 76 პუბლიკაცია (რაც 17 %-ით მეტი 2013 წელთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 134 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2059 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 353271 მომხმარებელმა (რაც 7 %-ით მეტია 2013 წელთან შედარებით)

2014 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 20 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 495 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 92,888 მომხმარებელმა

2014 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 34 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 429 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 73 606 მომხმარებელმა

2014 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 30 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 561 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 103 120 მომხმარებელმა

2014 წლის იანვარ-მარტი
 • მომზადებულია 21 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 574 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 83 657 მომხმარებელმა
 
2013 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 65 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 137 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2179 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 32%-ით მეტი 2012 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 330 704 მომხმარებელმა (რაც 51 %-ით მეტია 2012 წელთან შედარებით)
 
2012 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 67 პუბლიკაცია (რაც 26%-ით მეტია 2011 წლის ანალოგიურ მონაცემთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 182 პრეს-რელიზი (რაც 17%-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1654 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 3 %-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 219 313 მომხმარებელმა (რაც 14 %-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)

2011 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 53 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 155 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1 609 ერთეული სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ–გვერდით ისარგებლა 192 999 მომხმარებელმა (რაც 39 %-ით მეტია 2010 წლის ანალოგიურ მონაცემზე)

2010 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 55 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 178 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1773 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 139 224 მომხმარებელმა

წელი