სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, 2023 წელი

  სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, 2021 წელი

  მომხმარებელთა კმაყოფილება გენდერული სტატისტიკით, 2021 წელი

  სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევის შედეგები, 2019 წელი

 

2024 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია 
 • გავრცელებულია 67 პრეს-რელიზი 
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 443 სტატისტიკური ინფორმაცია 
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 326 994  მომხმარებელმა 

 

2024 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია 
 • გავრცელებულია 61 პრეს-რელიზი 
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 529 სტატისტიკური ინფორმაცია 
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 259 813  მომხმარებელმა 

 2023  წლის იანვარი-დეკემბერი

 •  მომზადებულია 23 პუბლიკაცია (44%-ით მეტია 2022 წელთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 277 პრეს-რელიზი (4%-ით მეტია 2022 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1659 სტატისტიკური ინფორმაცია (4%-ით მეტია 2022 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 960 952 მომხმარებელმა (24%-ით მეტია 2022 წელთან შედარებით)

2023 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 11 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 73 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 439 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 220 124 მომხმარებელმა

2023 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 4 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 59 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 342 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 227 660 მომხმარებელმა

2023 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 3 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 84 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 443 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 288 955 მომხმარებელმა

2023 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 5 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 61 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 435 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 224 213 მომხმარებელმა

2022 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 16 პუბლიკაცია (7%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 266 პრეს-რელიზი (11%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1602 სტატისტიკური ინფორმაცია (7%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 775 607 მომხმარებელმა (7%-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით)

2022 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 8 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 92 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 393 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 191 611 მომხმარებელმა

2022 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 4 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 67 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 404 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 166 764 მომხმარებელმა

2022 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 62 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 395 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 236 668 მომხმარებელმა

2022 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 45 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 410 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 180 564 მომხმარებელმა

2021 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 15 პუბლიკაცია (7%-ით მეტია 2020 წელთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 240 პრეს-რელიზი (4%-ით მეტია 2020 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1501 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 727 176 მომხმარებელმა (10%-ით მეტია 2020 წელთან შედარებით)

2021 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 6 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 66 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 395 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 183 254 მომხმარებელმა

2021 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 3 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 60 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 309 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 159 514 მომხმარებელმა

2021 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 52 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 389 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 215 396 მომხმარებელმა

2021 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 4 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 62 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 408 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 169 012 მომხმარებელმა

2020 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 14 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 231 პრეს-რელიზი (20 %-ით მეტია 2019 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1698 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 661 979 მომხმარებელმა(16%-ით მეტია 2019 წელთან შედარებით)

2020 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 7 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 88 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 411 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 181 299 მომხმარებელმა

2020 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 3 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 45 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 364 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 132 399 მომხმარებელმა

2020 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 51 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 369 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 207 663 მომხმარებელმა

2020 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 2 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 47 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 554 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 140 618 მომხმარებელმა

2019 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 35 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 192 პრეს-რელიზი (9 %-ით მეტია 2018 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2072 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 572 568 მომხმარებელმა

2019 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 8 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 59 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 511 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 151 193 მომხმარებელმა

2019 წლის ივლისი-სექტემბერი

 • მომზადებულია 4 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 45 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 546 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 130 062 მომხმარებელმა

2019 წლის აპრილი-ივნისი

 • მომზადებულია 3 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 49 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 443 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 164 077 მომხმარებელმა

2019 წლის იანვარი-მარტი

 • მომზადებულია 20 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 39 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 572 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 127 236 მომხმარებელმა

2018 წლის იანვარი-დეკემბერი

 • მომზადებულია 81 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 177 პრეს-რელიზი (16,4 %-ით მეტია 2017 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2122 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 562 129 მომხმარებელმა
2018 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 23 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 52 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 567 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 130 843 მომხმარებელმა
2018 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 44 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 433 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 115 461 მომხმარებელმა
2018 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 21 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 40 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 528 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 180 000 მომხმარებელმა
2018 წლის იანვარი-მარტი
 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 41 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 594 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 135 825 მომხმარებელმა
2017 წლის იანვარი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 87 პუბლიკაცია (14 %-ით მეტია 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 152 პრეს-რელიზი (24%-ით მეტია 2016 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2142 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 563 063 მომხმარებელმა (17 %-ით მეტია 2016 წელთან შედარებით)
2017 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 28 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 48 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 475 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 144 534 მომხმარებელმა
2017 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 31 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 463 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 128 105 მომხმარებელმა
2017 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 33 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 564 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 161 857 მომხმარებელმა
2017 წლის იანვარი-მარტი
 • მომზადებულია 24 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 40 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 640 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 128 567 მომხმარებელმა
2016 წლის იანვარი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 76 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 122 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2395 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 5 %-ით მეტი 2015 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 478 704 მომხმარებელმა (რაც 12 %-ით მეტი 2015 წელთან შედარებით)
2016 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 21 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 505 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 116 943 მომხმარებელმა
2016 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 30 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 514 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 95 014 მომხმარებელმა
2016 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 33 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 766 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 156 809 მომხმარებელმა
2016 წლის იანვარი-მარტი
 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 24 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 610 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 109 938 მომხმარებელმა
2015 წლის იანვარი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 79 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 135 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2275 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 10 %-ით მეტი 2014 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 428 707 მომხმარებელმა (რაც 21 %-ით მეტი 2014 წელთან შედარებით)
   
2015 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 22 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 39 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 572 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 101 818 მომხმარებელმა

2015 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 19 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 496 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 92 515 მომხმარებელმა

2015 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 29 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 623 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 131 847 მომხმარებელმა

2015 წლის იანვარ-მარტი
 • მომზადებულია 20 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 32 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 584 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 102 527 მომხმარებელმა

2014 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 76 პუბლიკაცია (რაც 17 %-ით მეტი 2013 წელთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 134 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2059 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 353271 მომხმარებელმა (რაც 7 %-ით მეტია 2013 წელთან შედარებით)

2014 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი
 • მომზადებულია 20 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 495 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 92,888 მომხმარებელმა

2014 წლის ივლისი-სექტემბერი
 • მომზადებულია 17 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 34 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 429 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 73 606 მომხმარებელმა

2014 წლის აპრილი-ივნისი
 • მომზადებულია 18 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 30 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 561 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 103 120 მომხმარებელმა

2014 წლის იანვარ-მარტი
 • მომზადებულია 21 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 35 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 574 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 83 657 მომხმარებელმა
 
2013 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 65 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 137 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 2179 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 32%-ით მეტი 2012 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 330 704 მომხმარებელმა (რაც 51 %-ით მეტია 2012 წელთან შედარებით)
 
2012 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 67 პუბლიკაცია (რაც 26%-ით მეტია 2011 წლის ანალოგიურ მონაცემთან შედარებით)
 • გავრცელებულია 182 პრეს-რელიზი (რაც 17%-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1654 სტატისტიკური ინფორმაცია (რაც 3 %-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 219 313 მომხმარებელმა (რაც 14 %-ით მეტია 2011 წელთან შედარებით)

2011 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 53 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 155 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1 609 ერთეული სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ–გვერდით ისარგებლა 192 999 მომხმარებელმა (რაც 39 %-ით მეტია 2010 წლის ანალოგიურ მონაცემზე)

2010 წლის იანვარ-დეკემბერი
 • მომზადებულია 55 პუბლიკაცია
 • გავრცელებულია 178 პრეს-რელიზი
 • საქსტატიდან წერილობით გასულია 1773 სტატისტიკური ინფორმაცია
 • საქსტატის ვებ-გვერდით ისარგებლა 139 224 მომხმარებელმა

წელი