მოსახლეობა, ათასი

3 688.6

მშპ ერთ სულზე ($)

5023.2

რეალური მშპ-ს ზრდა (%)

10.5

უმუშევრობის დონე (%)

20.6

ინფლაცია (%)

9.8

წელი

საერთაშორისო პარტნიორები

(+995 32) 236 72 10, ცხელი ხაზი: (+995 32) 260 11 60