მოსახლეობა, ათასი

3 694.6

მშპ ერთ სულზე ($)

8 218.8

რეალური მშპ-ის ზრდა (%)

7.5

უმუშევრობის დონე (%)

16.4

ინფლაცია (%)

2.2

წელი

სერვისები

საერთაშორისო პარტნიორები

(+995 32) 236 72 10, ცხელი ხაზი: (+995 32) 260 11 60