მოსახლეობა, ათასი კაცი

3 716.9

მშპ ერთ სულზე ($)

4 763.5

მშპ-ს რეალური ზრდა (%)

5.1

უმუშევრობის დონე (%)

11.6

ინფლაცია (%)

3.8

წელი

საერთაშორისო პარტნიორები

(+995 32) 236 72 10, ცხელი ხაზი: (+995 32) 260 11 60