მოსახლეობა, ათასი

3 728.6

მშპ ერთ სულზე ($)

4 255.7

რეალური მშპ-ს ზრდა (%)

-6.8

უმუშევრობის დონე (%)

18.5

ინფლაცია (%)

13.9

წელი

საერთაშორისო პარტნიორები

(+995 32) 236 72 10, ცხელი ხაზი: (+995 32) 260 11 60