მოსახლეობა, ათასი

3 728.6

მშპ ერთ სულზე ($)

4 274.6

მშპ-ს რეალური ზრდა (%)

-6.2

უმუშევრობის დონე (%)

18.5

ინფლაცია (%)

12.3

წელი

საერთაშორისო პარტნიორები

(+995 32) 236 72 10, ცხელი ხაზი: (+995 32) 260 11 60