სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, 2023 წელი

სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, 2021 წელი

მომხმარებელთა კმაყოფილება გენდერული სტატისტიკით, 2021 წელი

1. თქვენი ასაკი:

2. თქვენი განათლების დონე :

3. საქმიანობის სფერო:

4. რამდენი ხანია, რაც სარგებლობთ საქსტატის ინფორმაციით:

5. რა სიხშირით იყენებდით საქსტატის ინფორმაციას გასული წლის განმავლობაში:

6. გთხოვთ, აღნიშნოთ თქვენი კმაყოფილების ხარისხი საქსტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასა და გაწეულ მომსახურებასთან დაკავშირებით: (1: ძალიან უკმაყოფილო; 5: ძალიან კმაყოფილი)

ვებ-გვერდის ზოგადი შეფასება

ვებ-გვერდის დიზაინი

ვებ-გვერდზე სტატისტიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ვებ-გვერდის საძიებო სისტემა

პრეს რელიზები

სტატისტიკური ცხრილები

სტატისტიკური პუბლიკაციები

სოციალური მედია

ინფოგრაფიკები

ვიდეო რგოლები

საქსტატის მიერ წარმოებული ინფორმაციის სანდოობა

7. დაასახელეთ სტატისტიკური ინფორმაცია, რომლის ნაკლებობასაც განიცდით:

8. დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრებები და შეხედულებები საქსტატის შესახებ: