საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

საქართველოს პარლამენტი

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

სსიპ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

სსიპ იუსტიციის სახლი

საქართველოს საინვესტიციო სააგენტო

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან (DCFTA)

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო

სსიპ შემოსავლების სამსახური

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

სსიპ კონკურენციის სააგენტო

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

საქართველოს კომინიკაციების ეროვნული კომისია

წელი