5 მარტი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

3 მარტი 2021

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე გაეროს სტატისტიკის კომისიის 52-...

სრულად ნახვა

2 მარტი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2021

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2020/2021 სასწავლო წელი)

სრულად ნახვა

26 თებერვალი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება იანვარი 2021

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

სამუშაო ძალის (მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის) მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუ...

სრულად ნახვა

19 თებერვალი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის იანვა...

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2021

გოგიტა თოდრაძის ხელმძღვანელობით გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს სხდ...

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2020 წელი და 2020 წლის IV კვარტალი (წინასწარი მონაც...

სრულად ნახვა

15 თებერვალი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

12 თებერვალი 2021

სოციალური დაცვის მაჩვენებლები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

8 თებერვალი 2021

ისტორიაში პირველად, საქართველოს სტატისტიკის სისტემა ევროპის საუკეთესო ოცეულში და...

სრულად ნახვა

3 თებერვალი 2021

ინფლაცია საქართველოში 2021 წლის იანვარი

სრულად ნახვა

29 იანვარი 2021

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

29 იანვარი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება დეკემბერი 2020

სრულად ნახვა

29 იანვარი 2021

ქალი და კაცი საქართველოში 2020

სრულად ნახვა

26 იანვარი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2020 წლის დეკემბ...

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 იანვარი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2020 წელი

სრულად ნახვა

14 იანვარი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წელი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

6 იანვარი 2021

განცხადება 2020 წლის დეკემბრის ინფლაციასთან დაკავშირებით

სრულად ნახვა