20 ოქტომბერი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის სექტემ...

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2021

მსოფლიო სტატისტიკის დღე

სრულად ნახვა

20 ოქტომბერი 2021

საქსტატის ახალი პროდუქტი „საერთაშორისო შედარებების პორტალი“

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-სექტემბერი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-სექტემბერი

სრულად ნახვა

19 ოქტომბერი 2021

დაუკვირვებადი ეკონომიკის შეფასების გაუმჯობესება

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2021

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების გამოკვლევის შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2021

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლები (2020 წლის გამოკვლევის ძირითად...

სრულად ნახვა

15 ოქტომბერი 2021

საქსტატმა საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის სარკისებური შედარების ანგარ...

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-სექტემბერი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 ოქტომბერი 2021

საქსტატმა საგარეო ვაჭრობის (ექსპორტ-იმპორტის) ერთეულის ღირებულების ინდექსების გა...

სრულად ნახვა

8 ოქტომბერი 2021

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2020 წელი)

სრულად ნახვა

6 ოქტომბერი 2021

გოგიტა თოდრაძე გაეროს მსოფლიო მონაცემთა ფორუმში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

5 ოქტომბერი 2021

ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19-ის გავლენის რეალურ დროში გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2021

ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის სექტემბერი

სრულად ნახვა

4 ოქტომბერი 2021

ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID-19-ის გავლენის რეალურ დროში გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2021

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

1 ოქტომბერი 2021

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევის შედეგები 2020 წელი

სრულად ნახვა

30 სექტემბერი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აგვისტო 2021

სრულად ნახვა

29 სექტემბერი 2021

გაეროს ESCAP-ის სტატისტიკის კომიტეტის ბიუროს სხდომა გოგიტა თოდრაძის ხელმძღვანელო...

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2021

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

23 სექტემბერი 2021

გოგიტა თოდრაძე ევროსტატის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის შეხვედრაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

21 სექტემბერი 2021

საქსტატი სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან შეხვედრების მართავს

სრულად ნახვა

20 სექტემბერი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-აგვისტო (წინასწარი)

სრულად ნახვა