20 ივნისი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის მაის...

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

19 ივნისი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2023 წლის იანვარი-მაისი

სრულად ნახვა

16 ივნისი 2023

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (2023 წლის I კვარტალ...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2023

სასაკლაოების,ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგე...

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2023

კულტურის სტატისტიკა - 2022 წელი

სრულად ნახვა

15 ივნისი 2023

პარლამენტმა ,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ ახალი კანონი დაამტკიცა

სრულად ნახვა

14 ივნისი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (I კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2023 წლის იანვარი-მაისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის მაისი)

სრულად ნახვა

7 ივნისი 2023

საქსტატი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაციისა და დანახარჯების გამოკვლევას ჩაატარე...

სრულად ნახვა

6 ივნისი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლა გრძელდება

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლ...

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

საქსტატმა ფასების სტატისტიკაში ახალი ინდექსის წარმოება დაიწყო

სრულად ნახვა

2 ივნისი 2023

ინფლაცია საქართველოში - 2023 წლის მაისი

სრულად ნახვა

1 ივნისი 2023

შეხვედრა თბილისის 52-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან

სრულად ნახვა

1 ივნისი 2023

შეხვედრა რუსთავის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან

სრულად ნახვა

31 მაისი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აპრილი 2023

სრულად ნახვა

31 მაისი 2023

გოგიტა თოდრაძემ თსუ-ს სტუდენტებთან საჯარო ლექცია ჩაატარა

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საქსტატი ევროსტატის ექსპერტთა მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა