23 მაისი 2024

საქსტატი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

21 მაისი 2024

გოგიტა თოდრაძემ ოფიციალური სტატისტიკის საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილე...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2024

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2024 წლის აპრი...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2024

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) - 2024 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

20 მაისი 2024

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2024 წლის იანვარი-აპრილი

სრულად ნახვა

20 მაისი 2024

სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2024 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2024

საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების ძირითადი მაჩვენებლები - (2024 წლი...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2024

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2024 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2024

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2024 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

17 მაისი 2024

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

17 მაისი 2024

საქართველოს სოფლის მეურნეობა - 2024 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

15 მაისი 2024

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) - 2023 წელი

სრულად ნახვა

13 მაისი 2024

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

10 მაისი 2024

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2024 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

10 მაისი 2024

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა - (I კვარტალი, 2024 წელი)

სრულად ნახვა

7 მაისი 2024

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - მარტი 2024

სრულად ნახვა

2 მაისი 2024

ინფლაცია საქართველოში, 2024 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

2 მაისი 2024

საქსტატში გარემოს სტატისტიკის სექტორული შეფასება მიმდინარეობს

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2024

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2024

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (I კვარტალი, 2024 წელი)

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2024

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, მარტი 2024

სრულად ნახვა

29 აპრილი 2024

საინფორმაციო შეხვედრა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

26 აპრილი 2024

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა - 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

23 აპრილი 2024

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2024 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა