27 აგვისტო 2021

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

20 აგვისტო 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2021

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა) 2021 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ივლისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 აგვისტო 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

17 აგვისტო 2021

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2021

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2020 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2021 წლის II კვარტალი (წინასწარი მონაცემები მეცხოვე...

სრულად ნახვა

13 აგვისტო 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-ივლისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2021

ინფლაცია საქართველოში, 2021 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2021

ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი GITA - სა და საქსტატს შორის

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2021

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2021

ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები (2020 წელი)

სრულად ნახვა

30 ივლისი 2021

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2021

სრულად ნახვა

28 ივლისი 2021

ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტების გამოკვლევ...

სრულად ნახვა

26 ივლისი 2021

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი 2021 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

25 ივლისი 2021

საქსტატმა დაარსებიდან 102 წლის იუბილე აღნიშნა

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2021

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2021 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

20 ივლისი 2021

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წ. იანვარი-ივნისი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2021

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2021 წ. იანვარი-ივნისი

სრულად ნახვა

19 ივლისი 2021

შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

15 ივლისი 2021

აკვაკულტურის მეურნეობების გამოკვლევა 2020 წელი

სრულად ნახვა

13 ივლისი 2021

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2021 წლის იანვარი-ივნისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა