15 მაისი 2023

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), 2022 წელი

სრულად ნახვა

15 მაისი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა საქართველოში - (I კვარტალი 2023 წელი)

სრულად ნახვა

12 მაისი 2023

საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გენდერული სტატისტიკის ექსპერტთა ჯგუფის მაღალი...

სრულად ნახვა

10 მაისი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი საქართველოში (2023 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

8 მაისი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის მარტი

სრულად ნახვა

3 მაისი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება 2023 მარტი

სრულად ნახვა

28 აპრილი 2023

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

27 აპრილი 2023

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

27 აპრილი 2023

გოგიტა თოდრაძე გაეროს მსოფლიო მონაცემთა ფორუმში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

25 აპრილი 2023

მოსახლეობის 2024 წლის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში ს...

სრულად ნახვა

24 აპრილი 2023

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2023 წლის I კვარტალი

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში 2023 წლის იანვარ-მარტი (წინასწარი შედეგები...

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2023

საქართველოს ადგილობრივი ექსპორტი 2023 წლის იანვარ-მარტი (წინასწარი შედეგები)

სრულად ნახვა

20 აპრილი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში 2023 წლის მარტი

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2023

საქსტატი პროექტ „50X2030 ინიციატივის“ ფარგლებში ახალ გამოკვლევას იწყებს

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2023

შემეცნებითი ექსკურსია საქსტატში

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში - 2023 წლის იანვარი-მარტი (ექსპრეს მონაცემ...

სრულად ნახვა

13 აპრილი 2023

საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2022 (წინასწარი მონაცემები მემცენარეობის შესახებ)

სრულად ნახვა

10 აპრილი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი საქართველოში (მარტი 2023)

სრულად ნახვა

6 აპრილი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

3 აპრილი 2023

ინფლაცია საქართველოში 2023 წლის მარტი

სრულად ნახვა

31 მარტი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, თებერვალი 2023

სრულად ნახვა

30 მარტი 2023

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები (დაბადება, გარდაცვალება, ქორწინება, განქორწინ...

სრულად ნახვა