20 მაისი 2019

სოფლის მეურნეობა (მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2019 წლის I კვარტალი, წინასწარი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2019 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

საგარეო ვაჭრობა (2019 წლის აპრილი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა (2019 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 მაისი 2019

სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2019 წლი...

სრულად ნახვა

17 მაისი 2019

დასაქმება და უმუშევრობა (2018 წლის წლიური)

სრულად ნახვა

16 მაისი 2019

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

16 მაისი 2019

ექსპერტების ვიზიტი საერთაშორისო შედარებების პროგრამის ფარგლებში

სრულად ნახვა

15 მაისი 2019

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა (I კვარტალი, 2019 წელი)

სრულად ნახვა

15 მაისი 2019

მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლების ვიზიტი საქსტატში

სრულად ნახვა

14 მაისი 2019

საქართველო გაერო-ს სტატისტიკის კომისიის (UNSC) წევრად აირჩიეს

სრულად ნახვა

13 მაისი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წ. იანვარი-აპრილი, (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

13 მაისი 2019

საგარეო სექტორის სტატისტიკის განვითარება დანიელი ექსპერტების მხარდაჭერით

სრულად ნახვა

10 მაისი 2019

საქსტატის ახალი ვებ - გვერდის პრეზენტაცია

სრულად ნახვა

6 მაისი 2019

საქსტატი დანიელი ექსპერტების მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

6 მაისი 2019

საერთაშორისო ექსპერტების მისია საქსტატში

სრულად ნახვა

3 მაისი 2019

ინფლაცია საქართველოში, 2019 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2019

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, 2019 წლის მარტი

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2019

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

სრულად ნახვა

30 აპრილი 2019

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

23 აპრილი 2019

ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობა საქართველოში - ეროვნული კვლევის შედეგები გამ...

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2019

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2019 წლის იანვარი-მარტი

სრულად ნახვა

19 აპრილი 2019

მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში, 2019 წლის მარტი

სრულად ნახვა

17 აპრილი 2019

საქართველოს სოფლის მეურნეობა (მემცენარეობის მაჩვენებლები, 2018 წელი, წინასწარი)

სრულად ნახვა