19 სექტემბერი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2023 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

19 სექტემბერი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2023 წლის იანვარი-აგვისტო

სრულად ნახვა

18 სექტემბერი 2023

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი - 2023 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2023

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები - იანვარი-ივნისი 2023

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2023

დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი - 2023 წლის II კვარტა...

სრულად ნახვა

15 სექტემბერი 2023

შეფასების მისიის ექსპერტთა შეხვედრა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთა...

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-აგვისტო - ექსპრეს რელიზი

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - II კვარტალი, 2023 წელი

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2023

მისიის ექსპერტთა შეხვედრა სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2023

შეფასების მისიის ექსპერტთა შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2023

შეფასების მისიის ექსპერტთა შეხვედრა სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან

სრულად ნახვა

13 სექტემბერი 2023

შეფასების მისიის ექსპერტთა შეხვედრა საქსტატის პარტნიორ უწყებებთან

სრულად ნახვა

11 სექტემბერი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2023 წლის აგვისტო)

სრულად ნახვა

11 სექტემბერი 2023

საქართველოში სტატისტიკის სისტემის გლობალური შეფასება მიმდინარეობს

სრულად ნახვა

8 სექტემბერი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის II კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

6 სექტემბერი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2023

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლ...

სრულად ნახვა

4 სექტემბერი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის აგვისტო

სრულად ნახვა

1 სექტემბერი 2023

შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენე...

სრულად ნახვა

31 აგვისტო 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივლისი 2023

სრულად ნახვა

30 აგვისტო 2023

გოგიტა თოდრაძე გენდერული სტატისტიკის მსოფლიო ფორუმში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

25 აგვისტო 2023

ინფორმაცია სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ...

სრულად ნახვა

24 აგვისტო 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (II კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა