10 მარტი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი საქართველოში (თებერვალი 2023)

სრულად ნახვა

9 მარტი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი (2023 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

7 მარტი 2023

საქსტატსა და მონღოლეთის სტატისტიკის სამსახურს შორის მემორანდუმი გაფორმდა

სრულად ნახვა

6 მარტი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები 2022 წელი IV კვარტალი

სრულად ნახვა

2 მარტი 2023

გოგიტა თოდრაძე გაეროს სტატისტიკის კომისიის სხდომაში მონაწილეობს

სრულად ნახვა

2 მარტი 2023

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები, 2022-2023

სრულად ნახვა

2 მარტი 2023

ინფლაცია საქართველოში, 2023 წლის თებერვალი

სრულად ნახვა

1 მარტი 2023

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაჩვენებლები (2022 წელი)

სრულად ნახვა

1 მარტი 2023

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - 2022

სრულად ნახვა

1 მარტი 2023

სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - 2022

სრულად ნახვა

28 თებერვალი 2023

ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვე...

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა 2022 წლის წლიური

სრულად ნახვა

24 თებერვალი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა 2022 წლის IV კვარტალი

სრულად ნახვა

21 თებერვალი 2023

საქსტატი საერთაშორისო ექპერტების მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები (დასაქმება და უმუშევრობა), (2022 წლის IV კვარტალი)

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი (2023 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

ადგილობრივი ექსპორტი (2023 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

20 თებერვალი 2023

საგარეო ვაჭრობა (2023 წლის იანვარი)

სრულად ნახვა

17 თებერვალი 2023

საქართველოს სტატისტიკის სისტემა საერთაშორისო რეიტინგში კვლავ დაწინაურდა

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2023

სამაცივრე, სასაკლაო მეურნეობებისა და ელევატორების გამოკვლევის შედეგები (2022 წლი...

სრულად ნახვა

16 თებერვალი 2023

მეცხოველეობის მაჩვენებლები, 2022 წლის IV კვარტალი და 2022 წელი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

15 თებერვალი 2023

თემატური პორტალების ადაპტირება შშმ პირებზე

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (IV კვარტალი, 2022 წელი)

სრულად ნახვა

14 თებერვალი 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (2022 წელი)

სრულად ნახვა