21 აგვისტო 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა - 2023 წლის იანვარი-ივლისი

სრულად ნახვა

21 აგვისტო 2023

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ივლი...

სრულად ნახვა

21 აგვისტო 2023

საქსტატი 2024-2027 წლების სტრატეგიის შემუშავებისთვის საჯარო კონსულტაციებს იწყებს

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2023

სარკინიგზო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2023

საჰაერო ტრანსპორტის ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის II კვარტალი)

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2023

საზღვაო ნავსადგურებისა და ტერმინალების ძირითადი მაჩვენებლები - (2023 წლის II კვა...

სრულად ნახვა

18 აგვისტო 2023

სამუშაო ძალის მაჩვენებლები - 2023 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2023

საქართველოს სოფლის მეურნეობა - 2023 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა

16 აგვისტო 2023

სასაკლაოების, ელევატორებისა და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევის ძირითადი შედეგ...

სრულად ნახვა

15 აგვისტო 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 2022 წელი (დაზუსტებული)

სრულად ნახვა

14 აგვისტო 2023

საქონლით საგარეო ვაჭრობა საქართველოში - 2023 წლის იანვარი-ივლისი (ექსპრეს მონაცე...

სრულად ნახვა

14 აგვისტო 2023

უცხოელ ვიზიტორთა სტატისტიკა - (II კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

10 აგვისტო 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი 2023 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

10 აგვისტო 2023

ვაკანსია საქსტატში

სრულად ნახვა

7 აგვისტო 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის ივნისი

სრულად ნახვა

3 აგვისტო 2023

ინფლაცია საქართველოში - 2023 წლის ივლისი

სრულად ნახვა

1 აგვისტო 2023

საქსტატის ღვაწლმოსილი თანამშრომლების დაჯილდოება

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2023

ინფორმაცია მშენებლობაზე გაცემული ნებართვებისა და ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტე...

სრულად ნახვა

31 ივლისი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, ივნისი 2023

სრულად ნახვა

28 ივლისი 2023

ინფორმაცია ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტები...

სრულად ნახვა

28 ივლისი 2023

ჯანმრთელობის დაცვის მაჩვენებლები - 2022

სრულად ნახვა

26 ივლისი 2023

საქსტატმა 104 წლის იუბილე აღნიშნა

სრულად ნახვა

25 ივლისი 2023

25 ივლისი საქართველოს სტატისტიკის დღეა

სრულად ნახვა

24 ივლისი 2023

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი - 2023 წლის II კვარტალი

სრულად ნახვა