14 ივნისი 2023

ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა - (I კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

13 ივნისი 2023

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2023 წლის იანვარი-მაისი (ექსპრეს მონაცემები)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2023

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2023 წლის I კვარტალი (წინასწარი)

სრულად ნახვა

9 ივნისი 2023

სამომხმარებლო ფასების ჰარმონიზებული ინდექსი (2023 წლის მაისი)

სრულად ნახვა

7 ივნისი 2023

საქსტატი ჯანდაცვის მომსახურების უტილიზაციისა და დანახარჯების გამოკვლევას ჩაატარე...

სრულად ნახვა

6 ივნისი 2023

მშენებლობის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლის აპრილი

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლა გრძელდება

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი საქართველოში - 2023 წლ...

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

საწარმოთა საქმიანობის შედეგები - (2023 წლის I კვარტალი)

სრულად ნახვა

5 ივნისი 2023

საქსტატმა ფასების სტატისტიკაში ახალი ინდექსის წარმოება დაიწყო

სრულად ნახვა

2 ივნისი 2023

ინფლაცია საქართველოში - 2023 წლის მაისი

სრულად ნახვა

1 ივნისი 2023

შეხვედრა თბილისის 52-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან

სრულად ნახვა

1 ივნისი 2023

შეხვედრა რუსთავის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან

სრულად ნახვა

31 მაისი 2023

ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება, აპრილი 2023

სრულად ნახვა

31 მაისი 2023

გოგიტა თოდრაძემ თსუ-ს სტუდენტებთან საჯარო ლექცია ჩაატარა

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საქსტატი ევროსტატის ექსპერტთა მისიას მასპინძლობს

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში - 2022

სრულად ნახვა

30 მაისი 2023

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა - 2022

სრულად ნახვა

29 მაისი 2023

სიღარიბის მაჩვენებლები და ჯინის კოეფიციენტები - 2022

სრულად ნახვა

25 მაისი 2023

გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა (I კვარტალი, 2023 წელი)

სრულად ნახვა

25 მაისი 2023

ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შინამეურნეობების შემოსავლები და ხარჯები) - 2022 წე...

სრულად ნახვა

25 მაისი 2023

საქსტატმა შვედეთის საელჩოსა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) წარმომადგენლებ...

სრულად ნახვა

21 მაისი 2023

საქსტატის შეხვედრა სამეგრელო - ზემო სვანეთისა და გურიის რეგიონის მმართველობისა დ...

სრულად ნახვა

20 მაისი 2023

მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლა გრძელდება

სრულად ნახვა