მიმდინარე
დასრულებული
პროექტის დასახელება დონორი პერიოდი
მონაცემთა შეგროვების პროცესის გაუმჯობესება და ოფიციალური სტატისტიკის მიმართ ნდობის ამაღლება გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) 5 ივლისი 2022 – 31 მაისი 2023 სრულად
„საქართველოში ადგილობრივ დონეზე დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა“ და „EU4ITD: დეცენტრალიზებული, ეფექტური და ინკლუზიური მმართველობის წინსვლა საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) 27 ივნისი 2022 – მიმდინარე სრულად
საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის გამოკვლევა (EVAWGG) გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლობა საქართველოში (UN Women) 30 მარტი 2022 – 28 აპრილი 2023 სრულად
საქსტატის IT ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და შესაძლებლობების განვითარება. შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA) 7 დეკემბერი 2021 – 30 სექტემბერი 2023 სრულად
ADB JFPR TA 6856: ახალი სტატისტიკური რესურსების განვითარება და შესაძლებლობების გაზრდა მონაცემთა ახალ წყაროებსა და ტექნოლოგიებში აზიის განვითარების ბანკი ADB; JFPR (იაპონიის ფონდი აზიისა და წყნარი ოკეანეთის უკეთესი მომავლისთვის. (Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific) 1 სექტემბერი 2021 – მიმდინარე სრულად
50x2030 ინიციატივა მონაცემთა ხარვეზების აღმოფხვრა სოფლის მეურნეობაში (FMM/GLO/125/MUL) გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის(FAO) წარმომადგენლობა საქართველოში 1 ივლისი 2021 – მიმდინარე სრულად
პროექტის დასახელება დონორი პერიოდი
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ტექნიკური დახმარება ფასების სტატისტიკის სფეროში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი IMF, კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და მონღოლეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი CCAMTAC - Caucasus, Central Asia, and Mongolia Regional Capacity Development Center 12 ივლისი 2021 – 31 მარტი 2022 სრულად
ტექნიკური დახმარება მოსახლეობის პროგნოზირების სფეროში გაეროს მოსახლეობის განყოფილება 20 მარტი 2021 – 31 დეკემბერი 2021 სრულად
„მმართველობის რეფორმების ფონდი” საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შესაძლებლობების განვითარება და ინფრასტრუქტურის გაძლიერება შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო SIDA; გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP 8 თებერვალი 2021 – 30 დეკემბერი 2022 სრულად
მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა - საქართველო MICS6 +2017-2018 გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 8 მარტი 2020 – 30 მარტი 2022 სრულად
რეგიონული პროექტის ფარგლები ოფიციალური სტატისტიკის შესაძლებლობების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (საერთაშორისო შედარებების პროგრამა) (ICP) ევროსტატი (საფრანგეთის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების საჯარო სააგენტო) 20 იანვარი 2020 – 31 დეკემბერი 2021 სრულად
მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გავლენის შეფასება ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე. გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 1 ოქტომბერი 2019 – 2 მარტი 2020 სრულად
Making Every Women and Girl Count ხელი შეუწყოს SDG-ის მონიტორინგის გენდერული სტატისტიკის უკეთესი წარმოებისა და გამოყენებისთვის. კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის. საქართველოში გენდერული თანასწორობისთვის მმართველობის სისტემების გაძლიერება გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN) 8 ივლისი 2019 – 25 მარტი 2022 სრულად
საქართველოს სტატიტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების განვითარება ევროკავშირი 1 აპრილი 2019 – 30 ნოემბერი 2021 სრულად
რეგიონული პროექტის ფარგლები ოფიციალური სტატისტიკის შესაძლებლობების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ევროკავშირი, ევროსტატი 25 მარტი 2019 – 25 მარტი 2022 სრულად
საქართველოში მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვა ევროკავშირი, ევროკომისიის ტექნიკური მხარდაჭერისა და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტი ( TAIEX) 26 ნოემბერი 2018 – 30 ნოემბერი 2018 სრულად
გენდერული სტატისტიკის წარმოება გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) 13 ივნისი 2018 – 31 დეკემბერი 2018 სრულად
ეროვნული ანგარიშებისა და ფასების სტატისტიკის გაუმჯობესება აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ნიდერლანდების მთავრობა 25 აპრილი 2018 – 30 მაისი 2021 სრულად
სასოფლო მეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევის განხორციელება (AGRIS) აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), ბილ და მელინდა გეითსების ფონდი (BMGF) 1 იანვარი 2018 – 31 დეკემბერი 2021 სრულად
გამოკვლევა: ენერგიის მოხმარება შინამეურნეობებში ენერგეტიკული გაერთიანების სეკრეტარიატი  24 აპრილი 2017 – 10 ოქტომბერი 2017 სრულად
ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)  1 მარტი 2017 – 31 მარტი 2018 სრულად
საქართველოსა და უკრაინაში მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის (PPP) სტატისტიკური მხარდაჭერა ევროსტატი, ICON Institute  6 თებერვალი 2017 – 13 დეკემბერი 2019 სრულად
მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი (აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) კავკასიის სოფლის მეურნეობის განვითარების ინიციატივის ფარგლებში) აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA)  10 იანვარი 2017 – 30 სექტემბერი 2018 სრულად
მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა - 2018 Georgia MICS გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)  1 იანვარი 2017 – 30 ივნისი 2019 სრულად
ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპების და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (ENI SEIS II EAST project) ევროკომისიის, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების გენერალური დირექტორატი (DGNEAR); ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტი (ENI); ევროპის გარემოს სააგენტო (EEA) 1 თებერვალი 2016 – 8 ოქტომბერი 2020 სრულად
სტატისტიკური შესაძლებლობების განვითარება სოციალური ჩართულობისა და გენდერული თანასწორობისათვის აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 27 ივლისი 2015 – 18 მარტი 2018 სრულად
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და შვედეთის სტატისტიკის თანამშრომლობის პროექტი შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida) 1 მაისი 2015 – 30 ივნისი 2018 სრულად
საქართველოს სტატისტიკის სისტემის მხარდაჭერა გარემოს სტატისტიკის კვლევის სფეროს გაუმჯობესებაში პოლონეთის რესპუბლიკის ცენტრალური სტატისტიკის სამსახური 1 თებერვალი 2015 – 31 დეკემბერი 2015 სრულად
პოლონეთის დახმარება 2014; საქართველოს სტატისტიკური სისტემის განვითარების ხელშეწყობა რეგიონული ანგარიშების სფეროში პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკური სამსახური 1 ივლისი 2014 – 1 დეკემბერი 2014 სრულად
საქართველოს სტატისტიკური სისტემის განვითარების ხელშეწყობა რეგიონული ანგარიშების სფეროში პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკის სამმართველო 1 იანვარი 2014 – 30 ნოემბერი 2017 სრულად
ბავშვთა დასაქმების შეფასების და პოლიტიკის შემუშავების გლობალური კვლევა The United States Department of Labor (USDOL) Implementing Agency: International Programm on the Elimination of Child Labor (IPEC) within International Labor Organization (ILO) 15 ნოემბერი 2013 – 17 ნოემბერი 2017 სრულად
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ინიციატივა აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA)  1 ოქტომბერი 2013 – 30 დეკემბერი 2017 სრულად
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) 1 მარტი 2013 – 1 მარტი 2016 სრულად
კვლევების მონაცემთა გამოყენების გაუმჯობესება საქართველოში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD). 1 სექტემბერი 2012 – 3 ივნისი 2013 სრულად
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და შვედეთის სტატისტიკის თანამშრომლობის პროექტი სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო 1 მაისი 2011 – 1 მაისი 2014 სრულად
ორმხრივი თანამშრომლობის პროექტი ნიდერლანდების სტატისტიკის სამსახურსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო 1 იანვარი 2011 – 1 აგვისტო 2013 სრულად
ეროვნული ინსტიტუტების მიერ მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის გაუმჯობესებული შესაძლებლობები მოსახლეობის დინამიკის, გენდერული თანასწორობის, ახალგაზრდობის, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და აივ / შიდსის სფეროებში შვედეთის მთავრობა (Sida), გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA)  1 იანვარი 2011 – 31 დეკემბერი 2017 სრულად
საერთაშორისო შედარებების პროგრამის 2011 წლის რაუნდი მსოფლიო ბანკი 11 ნოემბერი 2010 – 1 ნოემბერი 2013 სრულად
კავკასიის სოფლის მეურნეობის განვითარების ინიციატივა აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA) 10 თებერვალი 2006 – 6 თებერვალი 2013 სრულად