პროექტის დასახელება

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა - 2018 Georgia MICS

დონორი

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 

პერიოდი

1 იანვარი 2017 – 30 ივნისი 2019

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

პარტნიორი დაწესებულება – საქსტატი, გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება 

ძირითადი მიზნები – ეროვნული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის მიზანი არის მთავარი ინდიკატორების შეგროვება, კრიტიკული შეფასებისათვის მონაცემების მოპოვება და მნიშვნელოვანი მიმართულებების დადგენა; SDG-ს ინდიკატორის საბაზისო დონის ჩამოყალიბება და მონაცემების დაზუსტება. 

შედეგი – ეროვნული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის განხორციელება (MICS) და შედეგების გამოქვეყნება.

წელი