პროექტის დასახელება

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ტექნიკური დახმარება ფასების სტატისტიკის სფეროში

დონორი

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი IMF, კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და მონღოლეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი CCAMTAC - Caucasus, Central Asia, and Mongolia Regional Capacity Development Center

პერიოდი

12 ივლისი 2021 – 31 მარტი 2022

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორი დაწესებულება - აზიის განვითარიბის ბანკი, ჩინეთი, კორეა, პოლონეთი, შვეიცარია

თანამშორმლობის ტიპი - ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები - პროექტი მიზნად ისახავს სამომსმარებლო ფასების ინდექსში სკანერული მონაცემების ინტეგრირებას.

შედეგი - მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ინდექსების განვითარება; სოფლის მეურნეობის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის განვითარება.

 

 

წელი