პროექტის დასახელება

რეგიონული პროექტის ფარგლები ოფიციალური სტატისტიკის შესაძლებლობების განვითარება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

დონორი

ევროკავშირი, ევროსტატი

პერიოდი

25 მარტი 2019 – 25 მარტი 2022

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, ბელარუსი, მოლდოვა

პარტნიორი დაწესებულება - ევროკავშირი, საფრანგეთის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების საჯარო სააგენტო

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები - პროექტი მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დახმარებას ოფიციალური სტატისტიკის შესაძლებლობების განვითარებისა და გაძლიერების თვალსაზრისით, საჭიროებების განსაზღვრას ეროვნული სტატისტიკის სისტემის გაძლიერებისთვის

შედეგი -  ოფიციალური სტატისტიკის სისტემის გაძლიერება.