პროექტის დასახელება

პოლონეთის დახმარება 2014; საქართველოს სტატისტიკური სისტემის განვითარების ხელშეწყობა რეგიონული ანგარიშების სფეროში

დონორი

პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკური სამსახური

პერიოდი

1 ივლისი 2014 – 1 დეკემბერი 2014

პარტნიორი ქვეყანა – პოლონეთი

პარტნიორი ორგანიზაცია – პოლონეთის სტატისტიკური სამსახური

მიღებული შედეგი – რეგიონალური სტატისტიკის მონაცემების ფორმირებისა და ანალიზისთვის აუცილებელი ცოდნის გაზიარება; რეკომენდაციები რეგიონალური ანალიზის განსავითარებლად

წელი