პროექტის დასახელება

გამოკვლევა: ენერგიის მოხმარება შინამეურნეობებში

დონორი

ენერგეტიკული გაერთიანების სეკრეტარიატი 

პერიოდი

24 აპრილი 2017 – 10 ოქტომბერი 2017

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

განვითარების ორგანიზაცია – ენერგეტიკის ინსტიტუტი Hrvoje Pozar 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება 

შედეგი – გამოკვლევა ჩატარდა და ძირითადი შედეგები გამოქვეყნდა. ზოგადი ინდიკატორები გადაეგზავნა ენერგეტიკულ გაერთიანებასა და ენერგეტიკულ ინსტიტუტს Hrvoje Pozar.