პროექტის დასახელება

ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპების და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (ENI SEIS II EAST project)

დონორი

ევროკომისიის, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების გენერალური დირექტორატი (DGNEAR); ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტი (ENI); ევროპის გარემოს სააგენტო (EEA)

პერიოდი

1 თებერვალი 2016 – 8 ოქტომბერი 2020

ENI SEIS II EAST Project 2016-2020 (აღმოსავლეთის პროექტი) - ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის პრინციპებისა და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, დაფინანსებული ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) მიერ, რომელსაც ახორციელებს ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტო (EEA). 
პროექტის ბენეფიციარები არიან აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანა: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა.
პროექტის საკვანძო პარტნიორები არიან ეროვნული გარემოსდაცვითი და სტატისტიკის სამსახურების წარმომადგენლობები. SEIS არის თანამშრომლური მიდგომა, რომლის მიზანია გარემოსდაცვითი ინფორმაციის იმგვარად ორგანიზება, რომელიც ხელს უწყობს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებას.
 

წელი