პროექტის დასახელება

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და შვედეთის სტატისტიკის თანამშრომლობის პროექტი

დონორი

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)

პერიოდი

1 მაისი 2015 – 30 ივნისი 2018

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)
პარტნიორი დაწესებულება – შვედეთის სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება
ძირითადი მიზნები - საქსტატის თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარება; ინსტიტუციური გარემოს გაუმჯობესება, სტატისტიკური მეთოდების განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნეს-სტატისტიკის განვითარების ხელშეწყობა.
შედეგი - მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება, ინსტიტუციური გარემოს განვითარების ხელშეწყობა, ახალი მეთოდების დანერგვა, ტრენინგების ჩატარება.

https://www.youtube.com/watch?list=PL_LWP_hSVnMZ8d6qUJqzS4z2KflVcBSyD&v=hgEDW7vOrno 

https://www.youtube.com/watch?v=cuWOhj1NomU

წელი