პროექტის დასახელება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ინიციატივა

დონორი

აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA) 

პერიოდი

1 ოქტომბერი 2013 – 30 დეკემბერი 2017

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

პარტნიორი დაწესებულება – ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი - სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება 

მთავარი მიზნები – სოფლის მეურნეობის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების გაუმჯობესება; სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ახალი სტატისტიკური გამოკვლევების წარმართვა; სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სტატისტიკის სამმართველოს შესაძლებლობების განვითარება.

შედეგი – მონაცემთა შეგროვების გაუმჯობესება; ახალი სტატისტიკური პროდუქტის ხელმისაწვდომობა; სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ხარისხის გაუმჯობესება; სტატისტიკის ვადაზე ადრე გამოქვეყნება.

წელი