პროექტის დასახელება

ADB JFPR TA 6856: ახალი სტატისტიკური რესურსების განვითარება და შესაძლებლობების გაზრდა მონაცემთა ახალ წყაროებსა და ტექნოლოგიებში

დონორი

აზიის განვითარების ბანკი ADB; JFPR (იაპონიის ფონდი აზიისა და წყნარი ოკეანეთის უკეთესი მომავლისთვის. (Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific)

პერიოდი

1 სექტემბერი 2021 – მიმდინარე

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორი დაწესებულება - აზიის განვითარიბის ბანკი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

თანამშორმლობის ტიპი - ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები - პროექტი მიზნად ისახავს ეროვნულ დონეზე ტექნიკური შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას და ანალიზს ოთხი მიმართულებით: ციფრული ეკონომიკა, გარემო, ტურიზმი და ჯანდაცვა

შედეგი - ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების წარმოება; სპორტის სატელიტური ანგარიშების წარმოება


 

წელი