პროექტის დასახელება

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში

დონორი

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) 

პერიოდი

1 მარტი 2017 – 31 მარტი 2018

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

პარტნიორი დაწესებულება - საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება 

ძირითადი მიზნები - ქალთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმის გავრცელების შესახებ სანდო მონაცემების მიღება, ქალთა ინფორმირებულობა. 

შედეგი - ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული გამოკვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა და მონაცემები გამოქვეყნდება უახლოეს მომავალში.

წელი