პროექტის დასახელება

ეროვნული ანგარიშებისა და ფასების სტატისტიკის გაუმჯობესება აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში

დონორი

ნიდერლანდების მთავრობა

პერიოდი

25 აპრილი 2018 – 30 მაისი 2021

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), უკრაინა, მოლდოვა, სომხეთი

პარტნიორი დაწესებულება – საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF), საქსტატი

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები – პროექტის მიზანია საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსის შემუშავება და მწარმოებელთა ფასების ინდექსის მოცვის გაფართოება

შედეგი – ახალი ინდექსის შემუშავება 

წელი