პროექტის დასახელება

საქართველოში მოსახლეობის რეგისტრის დანერგვა

დონორი

ევროკავშირი, ევროკომისიის ტექნიკური მხარდაჭერისა და ინფორმაციის გაცვლის ინსტრუმენტი ( TAIEX)

პერიოდი

26 ნოემბერი 2018 – 30 ნოემბერი 2018

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორი დაწესებულება – ევროკავშირი 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები – ექსპერტების ძირითადი მიზანია გამოცდილების გაზიარება და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელშეწყობა ქვეყანაში მოსახლეობის რეგისტრის ჩამოყალიბებაში. კონსულტაციები რეგისტრებზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებთან, რომლებიც შეიცავენ საქსტატის მიერ ყველა მოთხოვნილ ინფორმაციას მოსახლეობის ცვლადების შესახებ

შედეგი – ანგარიშის მომზადება, არსებული საჭიროებებისა და  ხარვეზების იდენტიფიცირება, ქვეყანაში ერთიანი მოსახლეობის რეგისტრის დასანერგად.

წელი