პროექტის დასახელება

კავკასიის სოფლის მეურნეობის განვითარების ინიციატივა

დონორი

აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი (USDA)

პერიოდი

10 თებერვალი 2006 – 6 თებერვალი 2013

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება 

პარტნიორი დაწესებულება – ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი - სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

მთავარი მიზნები – მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი.

 

წელი