პროექტის დასახელება

ორმხრივი თანამშრომლობის პროექტი ნიდერლანდების სტატისტიკის სამსახურსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის

დონორი

სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო

პერიოდი

1 იანვარი 2011 – 1 აგვისტო 2013

პარტნიორი ქვეყანა/საერთაშორისო ორგანიზაცია – ნიდერლანდები.

პარტნიორი ორგანიზაცია – სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო.

მიღებული შედეგი – მიღებული გამოცდილება გათვალისწინებული იქნება 2014 წლის საყოველთაო აღწერის ბაზაზე შექმნილი შერჩევის გაკეთების დროს.

წელი