პროექტის დასახელება

კვლევების მონაცემთა გამოყენების გაუმჯობესება საქართველოში

დონორი

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD).

პერიოდი

1 სექტემბერი 2012 – 3 ივნისი 2013

პარტნიორი ქვეყანა/საერთაშორისო ორგანიზაცია – ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD).

მიღებული შედეგი – სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებისთვის გამოკვლევებისა და აღწერების შესახებ გაუმჯობესებული ინფორმაციის (მიკრომონაცემების ჩათვლით) მიწოდება.

წელი