პროექტის დასახელება

Making Every Women and Girl Count ხელი შეუწყოს SDG-ის მონიტორინგის გენდერული სტატისტიკის უკეთესი წარმოებისა და გამოყენებისთვის. კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის. საქართველოში გენდერული თანასწორობისთვის მმართველობის სისტემების გაძლიერება

დონორი

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN)

პერიოდი

8 ივლისი 2019 – 25 მარტი 2022

ბენეფიციარი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი}

პარტნიორი დაწესებულება – გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN), საქსტატი

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები –  სტატისტიკის ეროვნული სისტემის გაძლიერება გენდერული ინდიკატორების წარმოების კუთხით, გენდერული სტატისტიკის პორტალის და ამავდროულად ქალი და კაცი საქართველოში პუბლიკაციის გაუმჯობესება, უკეთესი ხარისხის მონაცემების ხელმისაწვდომობა გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების ხელშეწყობის კუთხით; დროის გამოყენების გამოკვლევის ჩატარება და გენდერული ანალიზისა და შედეგების გავრცელების ხელშეწყობა.

შედეგი – გენდერული პორტალის განახლება უახლესი მონაცემებით ყველა არსებული ინდიკატორისთვის; გენდერულ პორტალზე, ახალი პუბლიკაციის "ქალი და კაცი საქართველოშიდიზაინის განახლება; დროის გამოყენების გამოკვლევის ანგარიშის დასრულება და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის შედეგების გავრცელება. გენდერული სტატისტიკის წარმოების გაძლიერება, ეროვნული პოლიტიკის მონიტორინგისა და ანგარიშგების მონიტორინგის მიზნით მდგრადი განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე.

წელი