პროექტის დასახელება

სტატისტიკური შესაძლებლობების განვითარება სოციალური ჩართულობისა და გენდერული თანასწორობისათვის

დონორი

აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

პერიოდი

27 ივლისი 2015 – 18 მარტი 2018

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

პარტნიორი დაწესებულება - აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება 

ძირითადი მიზნები - გენდერული სტატისტიკის გაუმჯობესება შესაბამისი მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბებით და „აქტივების ფლობისა და მეწარმეობის შესახებ სქესის ნიშნით დიფერენცირებული მონაცემების“ გამოკვლევის ჩატარებით. 

შედეგი - „აქტივების ფლობისა და მეწარმეობის შესახებ სქესის ნიშნით დიფერენცირებული მონაცემების“ გამოკვლევის მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება, გამოკვლევის განხორციელება, მონაცემების გამოქვეყნება საქსტატის ვებ-გვერდზე.

წელი