პროექტის დასახელება

ტექნიკური დახმარება მოსახლეობის პროგნოზირების სფეროში

დონორი

გაეროს მოსახლეობის განყოფილება

პერიოდი

20 მარტი 2021 – 31 დეკემბერი 2021

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორი დაწესებულება - გაეროს მოსახლეობის განყოფილება

თანამშრომლობის ტიპი - ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები - პროექტი მიზნად ისახავს შესაძლებლობების გაძლიერებას მოსახლეობის პროგნოზების სფერიში.

შედეგი - თანამშრომელთა ცოდნის დონის ამაღლება მოსახლეობის პროგნოზების სფეროში.

წელი